Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skriva

Skapad 2019-10-07 21:37 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med att skriva berättande text utifrån bilder, rubriker eller skrivprojektet "Den magiska dörren" samt faktatexter.

Innehåll

Arbetsområdets syfte och mål

Vi tränar förmågan att:

 • formulera oss och kommunicera i skrift
 • anpassa språket efter olika syften
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Efter detta område ska du kunna:

 • skriva texter där ord och bild samspelar med digitalt verktyg
 • bearbeta din text till innehåll och form
 • ge och ta emot respons på texter

Du ska också ha:

 • utvecklat din förmåga att skriva meningar 
 • blivit säkrare på att stava ord.

 

Undervisning

Vi kommer arbeta med:

 • att skriva texter utifrån en given rubrik
 • att skriva texter med stöd från bild
 • att skriva en längre berättelse som delas upp i mindre kapitel, "Den magiska dörren"

samt

 • att skriva olika faktatexter tillhörande arbetsområden inom So-ämnena.

 

Arbetssätt

Du kommer:

 • lyssna på lärarledda genomgångar
 • skriva din text
 • ge respons till kamrater
 • ta emot respons från lärare och kamrater
 • bearbeta din text
 • förstärka din text med bilder

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din text utifrån att texten har:

 • ett begripligt innehåll
 • en struktur
 • en språklig variation

Vi kommer titta på hur du stavar och använder skiljetecken.

Vi kommer också titta på att texten har:

 • gestaltande beskrivningar 
 • en handling
 • underrubriker

 

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Skriva, åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll, struktur och språklig variation
Vi kommer bedöma din text utifrån att texten har: - ett begripligt innehåll - en struktur - en språklig variation
Du kan med stöd skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Språkbruk
Vi kommer titta på hur du stavar och använder skiljetecken.
Du kan med stöd använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beskrivningar och handling
Vi kommer titta på att texten har: - gestaltande beskrivningar - en handling
Med stöd skriver du dina berättande texter med gestaltande beskrivningar och handling.
Du skriver berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du skriver berättande texter som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du skriver berättande texter som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Ord och bild
Vi kommer titta på att du kan kombinera din text med bild.
Du kan med stöd kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande och kan då förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande och kan då förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt och kan då förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektiv och kan då förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Omdöme
Vi kommer titta på att du kan ge och ta emot respons på texter samt att du kan bearbeta din text till innehåll och form.
Du kan med stöd ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i fungerande sätt.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: