Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivan/maskrosens planering av kärnverksamhet 2019/20

Skapad 2019-10-08 07:38 i Vitklövergatans förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Storgården och Vitklövergatans förskolor.
Förskola
Utifrån de olika målområdena i Lpfö18 skapar ni här en planering för er avdelnings arbete det kommande läsåret. Era identifierade mål ska utgå ifrån tidigare läsårs utvärdering samt barngruppens behov. Ni kan ha ett eller flera mål under varje rubrik. Sträva mot att göra målen så konkreta som möjligt för att underlätta för uppföljning och utvärdering. Uppföljning sker löpande. Utvärdering samt eventuella nya målformuleringar minst två gånger per termin.

Innehåll

Datummärk under varje punkt för att löpande kunna följa upp.

1.NORMER OCH VÄRDEN

1:1 Grundläggande demokratiarbete:

Mål:

Lpfö 18

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Detta har vi gjort för att nå målet:

29. oktober 2019: Vi har mycket fokus på hur man är en bra kompis. Anledningen för detta är att när barnen börjar på förskolan i en yngregrupp är det oftast deras första möte med

Dessa resultat ser vi:

29. oktober 2019:

Analys:

29. oktober 2019: Anledningen för att vi jobbar så mycket med detta områden, är att det är oftast barnets första möte med förskolans värld. Det är första gång barnen är med i en sån konstellation där de är med andra barn och  

Slutsats:

29. oktober 2019:

 

1:2 Normkreativitet:

Mål: 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Detta har vi gjort för att nå målet:

8. oktober 2019: Vi har inred avdelningen med syfte att barnen ska ha olika alternativ av leksaker och anpassar detta efter barnens intressen. Just nu lekar barnen mycket med lego, bilar, hemvrån, pussel, djur och dinosaurie. Vi jobbar med att barnen får leka med det de tycker är intressant men fortfarande blir erbjudit olika alternativ.

Dessa resultat ser vi:

8. oktober 2019: Det vi ser i barngruppen är att alla barn lekar med olika saker. 

Analys:

8. oktober 2019: Även om barnen lekar med olika leksaker ser man fortfarande att vissa barn har en specifik typ av leksak de dras till. Detta ser vi inte som någon hinder eftersom att andra typer av leksaker erbjuds och de lekar med det ibland. Vi ser detta som ett sätt för barnen att utveckla deras identitet.

Slutsats:

 

1:4 Förebyggande arbete mot kränkande behandling:

Mål: 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Detta har vi gjort för att nå målet:

8. oktober 2019: Vi jobbar mycket med hur man är an bra kompis och att barnen får klappa fint på varandra.

Dessa resultat ser vi:

8. oktober 2019: Det vi ser är att vi har en barngrupp där barnen har en stor empatisk förmåga och är mycket intresserade av att hjälpa varandra genom att trösta eller hjälpa med kläder etc. 

Analys:

Slutsats:

 

2.OMSORG, UTVECKLING, LÄRANDE

Mål: 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Detta har vi gjort för att nå målet:

29. oktober 2019: Ett sätt vi jobbar med detta målet är i hallen och i skötrummet där vi tränar mycket med barnen att ta av och på sig kläder. Eftersom det är en stor skillnad i ålder och förmåga på barnen på avdelningen anpassar vi hur vi jobbar med detta efter varje barns personliga behov. Till exempel de nya och lite yngre barnen fokusera vi mest på att de ska lära sig att ta av sig kläderna eftersom det är lättare för dem att börja med det jämfört med att ta på sig kläder. Dessutom har vi tagit in en stövelknekt som barnen kan använda för att träna ta av sig skor/stövlar.

Dessa resultat ser vi:

29. oktober 2019: Resultatet av detta är att barnen utvecklar sin tillit till egen förmåga genom att träna på hur man tar av/på sig kläderna och de visar tydligt oss när de vill att vi ska titta på det de har gjort genom att säga till exempel titta eller kolla. 

Analys:

29. oktober 2019: En faktor i vägen mot målet är vårt förhållningssätt och förmåga att se vart varje barn är i sin utveckling just nu och därigenom anpassa kraven vi ger dem. 

Slutsats:

29. oktober 2019: Vi konkludera att detta är något som vi hela tiden kommer jobba med men redan ser stora framsteg och entusiasm hos barnen.

 

3. BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Mål:

Detta har vi gjort för att nå målet:

Februari 2020:Vi jobbar med barnens delaktighet och inflytande genom att observera vilka leksaker de leker med och anpassar rummen efter detta, detta gör vi jämnt.

T.ex. har vi på Gullvivan tagit bort dörrarna på skåpet så att alla barnen har tillgång till det som finns i det och faktisk ser vad som finns i det också.

Vi försöker också att leta upp barnens intressen genom att introducera nya leksaker/aktiviteter för de som t. ex. magneterna ock dessa är väldig populära just nu bland många av barnen.

Dessa resultat ser vi:

Februari 2020: Efter vi har introducerat magneterna  för barnen har många av dem börjat leka mycket med dem och de har börjat att leta upp platser dem kan fasta på i rummet. Det kan vara stolarna, elementen och kylskåpet.

Analys:

Slutsats:

4. FÖRSKOLA OCH HEM

Mål:

Detta har vi gjort för att nå målet:

Dessa resultat ser vi:

Analys:

Slutsats:

 

5. ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN (förskoleklass, skola, fritidshem)

Så här har vi arbetat under året:

Detta behöver vi tänka på framåt:

 

6. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

Så här har vi arbetat under året:

Detta behöver vi tänka på framåt:

 

7. FÖRSKOLLÄRARES ANSVAR I UNDERVISNINGEN

Så här har vi arbetat under året:

Detta behöver vi tänka på framåt:

 

8. ENHETENS PRIORITERADE MÅL (Fokusområden)

Mål:

Detta har vi gjort för att nå målet:

Dessa resultat ser vi:

Analys:

Slutsats:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: