Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och skapande.

Skapad 2019-10-08 08:43 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Utforskande av skuggor genom motorik och skapande.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 8 oktober av Anna Lundh, Charlotte Nilsson och Veronica Eltén.

 

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

 I naturvetenskap och teknik har vi arbetat med skuggor. Detta är något som barnen fortfarande visar ett stort intresse för. Barnen visar en förståelse för ljusets betydelse för en skuggas uppkomst. De hittar spontant skuggor både inomhus och utomhus, samt utforskar skuggans rörelse med hjälp av sina kroppar. Barnen reflekterar över sin egen siluett på marken och visar att ”där är jag”. De är fascinerade över att skuggan gör likadant som de själva.De visar ett stort engagemang i att skapa egna skuggor på lakan och på väggar. 

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

 Vi vill att barnen får en förståelse för att vår skuggbild är som en spegelbild.

Att barnen får upptäcka och undersöka olika uttrycksformer.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

Förmågor vi vill utveckla hos barnen är generativt lärande- att lära sig att lära, skaffa information och att lösa problem, och

självbild- att veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

 Vi följer barnens intresse genom att fortsätta arbeta med skuggor där motorik och skapande får ta en större plats. Vi vill utforska skuggans spegelbild och hur man med hjälp av denna kan skapa på olika sätt.

 Tittar på skuggans rörelse med hjälp av våra kroppar 

Skapa en skuggdans 

Måla eller rita av skuggbilder av olika föremål - här använder vi solen, projektor samt ficklampor.

Leka olika lekar tex du är din kompis spegelbild, Följa John

Vi dokumenterar i Unikum i gemensamma lärloggar och i barnens individuella. Reflektion på vår vägg där barnen kan mötas för samtal och återkoppling.

Barnens skapande sätts upp på väggarna.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: