👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Samvärdering Reflektion Smedby/Luna

Skapad 2019-10-08 09:04 i Luna förskola Österåker
Förskola
Reflektion undervisning normer och värden

Innehåll

 
Efterarbete, Samvärdering 
Samvärdering betyder att du reflekterar tillsammans med kollegor kring barnens lärande i undervisningstillfället. 
 
Ämne: Normer och värden
Datum: 8/10-19
Deltagande pedagoger: Linda, Stina

 

Vad ser vi att barnen/barnet visat intresse för i undervisningstillfället?

vi ser att flera barn i gruppen intresserar sig för litteratur och kan följa med i bokens handling.

 

 
Vilka lärprocesser har du sett?

vi ser ett samspel mellan barnen i övningen vi gör. Reflektion kring boken ger barnen utrymme för att uttrycka sina känslor och förstå andras känslor.

 

 
Hur har du varit delaktig i aktiviteten?

 

 

 
Hur har barnet/barnen utmanats i aktiviteten?

vi ser att ett flertal av barnen behöver utmanas i träning av prepositioner . Olika begrepp såsom kroppsdelar, le, att sätta ord på känslor.

 

 
Vad ska vi tänka på till nästa undervisningstillfälle?

när barnen får instruktioner, behöver vi också visa tydligt med kroppen vad instruktionen innebär.

 
Hur går vi vidare?

vi fortsätter att planera in lustfyllda lärsituationer i olika uttryckssätt inom estetiken exempelvis drama, litteraturen. Vi arbetar dagligen i samlingar och spontana undervisningar med normer och värden.