👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

examination inre och yttre krafter

Skapad 2019-10-08 09:43 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Du ska nu ha lärt dig grunderna om jordens historia och ha en viss kännedom om de inre och yttre krafterna som formar jordens landskap. Du ska svara på frågorna genom att använda den information vi pratat om på lektionerna, den du hittar själv och genom att dra slutsatser utifrån fakta. Detta kommer vi att jobba med under v.42- 43, på lektionstid. Det du inte hinner i skolan gör du hemma. Du ska skriva rent och lämna in till Charlotte senast torsdag 24/10.

Innehåll

Examinationsuppgift jordens inre och yttre krafter 6abc

Du ska nu ha lärt dig grunderna om jordens historia och ha en viss kännedom om de inre och yttre krafterna som formar jordens landskap.

 

Du ska svara på frågorna genom att använda den information vi pratat om på lektionerna, den du hittar själv och genom att dra slutsatser utifrån fakta.

Detta kommer vi att jobba med under v.42- 43, på lektionstid. Det du inte hinner i skolan gör du hemma.  

Du ska skriva rent och lämna in till Charlotte senast  torsdag 24/10.

                                                           E                                  C                                      A

Visa på processer som förändrar jordytan, till exempel jordbävningar och erosion

Eleven har grundläggande kunskaper om natur-och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar  jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Eleven har goda kunskaper om natur-och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Eleven har mycket goda kunskaper om natur-och kulturlandskap och visar det genom att för välutvecklade och  väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Använda dig av geografiska begrepp

Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

 

 

Ditt slutgiltiga arbete ska innehålla:

1.    Framsida

2.    Innehållsförteckning

3.    Sidnumrering

4.    Kapitel och rubriker

5.    Bilder och kartor

6.    Källförteckning

 

 

 

Uppgifter du ska svara på:

 

1.  Hur är jorden uppbyggd? Gör en eller flera överskådliga bilder och förklara.

 

2.  Beskriv hur kontinentaldriften fungerar. Fundera på var Sverige kommer att ligga om 100 miljoner år. Motivera ditt svar.

    3.  Skriv en sammanfattning av vad som menas med ”inre” och ”yttre” krafter. Ge också                  exempel som förklarar det du skriver.

 

4.  Rita en karta på var det finns vulkaner och vart det uppstår jordbävningar. Varför har vi inga vulkaner i Sverige när det är fullt av dem på Island.

Förklara också VARFÖR det ibland blir vulkanutbrott och ibland jordbävning.

 

5.  Varför finns det berg och varför är de olika höga? Var på jorden hittar man berg? Finns det ngt samband? Berätta om tre olika ”nedbrytande krafter”.

 

6.  Skriv och berätta om en valfri naturkatastrof. Vad var det som hände? Varför? Gör en sammanfattning där du berättar om orsak- händelse- konsekvenser.

 

 

 

 

Uppgifter