👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytmik o Gitarr

Skapad 2019-10-08 09:45 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola F – 6
Under terminens första del kommer vi att ägna oss åt rytmik, notvärden och att spela gitarr.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Ta del av gemensamma rytmikövningar
 • Hålla uppmärksamhet vid genomgångar av grundläggande musikteori gällande notvärden och notsystemet. 
 • Hålla tempo och takt i gemensamma övningar. 
 • Sjunga tillsammans.
 • Spela gitarr i halvklass

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Delta i klappramsor och enklare rytmikövningar 
 • Följa koncentrerat genomgångar på tavlan om musikteori
 • Delta i gemensam sång
 • Spela gitarr tillsammans

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 •  Notvärden och dess betydelse för musikens språk
 • Rytm o tempo via olika klappramsor och bodypercussion
 • Sånger som tillhör gemensam sångskatt
 • Spela gitarr tillsammans 

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Sjunga och leka tillsammans. 
 • Bodypercussion med tillhörande bakgrundsrytmer    
 • Spela gitarr och lära oss tre grundläggande ackord, D/G/A7