👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsgympa på Cellon 1

Skapad 2019-10-08 09:58 i Furuhällsskolan Härryda
Grundskola F – 5 Idrott och hälsa
Pedagogisk planering för fritidsgympa

Innehåll

 

Varför?

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.

Förmågor som tränas: samarbete, röra sig allsidigt, förmåga att ta till sig olika instruktioner.

 

 

 

Vad?

 

Vi går till idrottssalen vid ett tillfälle varannan vecka. Där leker vi olika lekar, gör hinderbanor och stationsövningar.

 

 

Hur?

På samlingen på fritids berättar vi om dagens aktiviteter och ger svar på frågorna nedan:

 

 

 • Var ska jag vara?

 

• Vem ska jag vara med?

 

• Vad ska jag göra?

 

• Vad ska jag lära?

 

• Hur ska jag göra?

 

• När ska jag göra det?

 

• Hur länge ska jag göra det?

 

• Vad ska jag göra sen?

 

 

Så här gick det?

Efter avslutat arbetsområde ska undervisningen följas upp och utvärderas. Hur har undervisningen bidragit till elevernas möjlighet att utvecklas mot målet? Hur har undervisningen tillgodosett elevernas behov? Hur har anpassningar svarat mot behovet?