Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri och enheter.

Skapad 2019-10-08 10:02 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
Tal - Här kommer vi att arbeta med tallinjen, positionssystemet samt decimaltal. Enheter - Här kommer vi att arbeta med olika enheter som finns i samband med längd, volym, tid och vikt. Geometri - Här kommer vi att arbeta med vinklar, trianglar och cirklar.
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Du ska arbeta med geometri där du kommer att få bekanta dig med olika geometriska figurer t ex kvadrat, rektangel, triangel, hörn, sida mm. Du kommer att mäta med linjal och skriva och rita längder med enheter för de olika figurerna. Du kommer att mäta och beräkna omkrets. Du kommer även att bekanta dig med enhetsomvandlingar.

Innehåll

Tal

Tal - Här kommer vi att arbeta med tallinjen. positionssystemet samt med decimaltal.

 

Geometri

De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.

Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.

Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.

Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.

Geometriska mönster och hur de kan konstrueras.

Enheter

Här kommer vi att arbeta med olika enheter som finns i samband med längd, volym, tid och vikt.

Så här kommer du att bedömas

Du kommer att bedömas genom individuella samtal och resonemang under lektionerna.

Undervisningens innehåll

Undervisningen kommer att innehålla grupp - och individuella genomgångar, Gemensamma lösningar på tavlan där vi resonerar oss fram, individuell räkning samt videosnuttar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  7-9
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
  Ma  7-9
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
  Ma  7-9
 • Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.
  Ma  7-9
 • Geometriska mönster och hur de kan konstrueras.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Övergripande - Matematik år 7-9 (grundsär)

området ej påbörjat
insats krävs
på väg att uppvisa grund-läggande kunskaper
uppvisar grundläggande kunskaper
uppvisar goda kunskaper
uppvisar mycket goda kunskaper
Matematisk information
Du kan också **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Du kan också på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Du kan också på ett **väl fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Sträckor, massor & volyme
Du uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och **bidrar** till att storleksordna enheterna.
Du uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **viss säkerhet**.
Du uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **säkerhet**.
Resonemang om rimlighet
Du kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Du kan föra **enkla** och till **viss del underbyggda resonemang** om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Du kan föra **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: