👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Världskrigens tid del 1, 1870-1920.

Skapad 2019-10-08 10:15 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Varför ska vi läsa detta? Det krig som då kallades det stora kriget känner vi idag som första världskriget. Detta krig påverkade många människor över hela världen och sättet att kriga på var någonting nytt. De mänskliga förlusterna av kriget blev stort.

Innehåll

Historia åk 9: Världskrigens tid del 1:1870-1919                                  

 

Tidsperiod: Vecka 41-45

 

Kunskapsmål för arbetsområdet - Du ska kunna:

-          Föra ett resonemang om läget i Europa och världen innan första världskriget bryter ut och då b.la använda begreppen nationalism, imperialism och kolonialism i din förklaring.

-          Sammanfatta orsaker, händelseförlopp och konsekvenser av första världskriget (1914-1919).

-         Tolka och värdera olika källor för att kunna resonera om en soldats levnadsvillkor under första världskriget.

 

Undervisning och arbetssätt:

Under detta arbetsområde kommer du få se på filmer, lyssna på genomgångar, arbeta i webb-bok och delta i diskussioner.

Arbetsmaterial: Webb-boken (Gleerups portal), arbetsblad och anteckningar. 

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom en skrivuppgift. Det är självklart viktigt att delta aktivt i undervisningen och visa vad du kan muntligt under lektionerna. 

 

Viktiga begrepp:

 • Nationalism
 • Kolonialism
 • Ententen 
 • Centralmakterna
 • Schlieffenplanen
 • Gavrilo Princip
 • Svarta handen
 • Franz Ferdinand
 • Svarta veckan
 • Västfronten
 • Östfronten
 • Ubåtskrig
 • Skyttegrav 
 • Mobilisering 

Matriser

Matris: Världskrigens tid del 1, 1870-1920.

E
C
A
Aspekt 1
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Ny aspekt
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.