👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att arbeta med muntlig presentation

Skapad 2019-10-08 10:57 i Campus Futura Gy Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 1 – 9 Svenska som andraspråk
Du informerar, beskriver och förklarar något för de som lyssnar. Du planerar och genomför en muntlig presentation utifrån mallarna "Struktur för muntlig presentation" och "Typiska drag för muntlig presentation".

Innehåll

Mål – Att kunna berätta om något, så att andra lär sig om ditt valda ämne, och förstår vad du berättar om. 

Undervisning – September-Oktober 2019 

Bedömning – Läsa och lyssna på presentationer och samtala om dem med din lärare, planera och skriva en presentation tillsammans och hemma, samt hålla en egen muntlig presentation.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Muntlig presentation

- >
- >
- >
- >
Struktur
Presentationen hänger ihop till viss del.
Presentationen har en röd tråd.
Presentationen har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut.
Presentationen innehåller även sidospår (t.ex. berätta en historia, svara på en fråga, spontana kommentarer) med röd tråd.
Språk, ord och begrepp
Språket är för krångligt. Det finns få eller inga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är ibland krångligt. Det finns några viktiga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är varierat och mestadels ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet.
Språket är välutvecklat och helt ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet och de används i rätt sammanhang.
Sakkunskap/fakta
Viktig fakta saknas och/eller det finns felaktiga uppgifter.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Ämnet presenteras på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt
För mycket innantill-läsning och liten ögonkontakt med publiken.
Viss innantill-läsning och viss ögonkontakt med publiken.
Stödord används och mycket kontakt med publiken finns.
Fritt framförande med mycket och fri publikkontakt.
Hjälpmedel
Hjälpmedlet används för att hålla den röda tråden.
Presentationen blir tydligare med hjälp av t.ex. bilder.
Något hjälpmedel används för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Presentationen görs mer begriplig och intressant med hjälp av hjälpmedel eller effekter.