👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Algebra kapitel 2

Skapad 2019-10-08 11:17 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Kapitel 2 Algebra

Innehåll

PP: Algebra, mönster, formler, uttryck och ekvationer åk 8.  

Syfte

Under momentet ska du få möjlighet att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband

·         använda matematikens uttrycksformer för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Konkreta mål

     Du ska få förståelse för:

  • lösa olika slags ekvationer
  • lösa problem med hjälp av ekvationer
  • jämföra uttryck skrivna med och utan parenteser
  • multiplicera variabler med varandra.
  • räkning med parentesuttryck

 

Begreppslista: Ekvation, mönster, aritmetisk talföljd, geometrisk talföljd, formel, numeriskt uttryck, algebraiskt uttryck, förenkla, likhet, variabel, obekant, prövning.

 

Undervisning

·         Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner

·         Enskilt arbete

·         Problemlösning i gruppform

 

 

Underlag för bedömning

Skriftlig diagnos/stenciler och test samt muntliga diskussioner enskilt och i grupp.

 

 

 

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

41

Repetition av baskunskaper åk 7.

Kap 2 Algebra startas upp

2.1 Mönster s. 47-50

Stencil om mönster

2.2 Mönster och formler s. 51-54

 

Gå igenom provet.

Arbeta med 2.1 – 2.2

42

2.3 Uttryck med parenteser s. 55 – 58

Stencil om uttryck

2.4 Multiplikation med en parentes

Stencil om parentesräkning

 

Arbeta med 2.3 – 2.4

43

Historia och samhälle s. 63

2.5 Ekvationer s. 67 – 70

Stencil om ekvationer

 

2.6 Mer om ekvationer s. 67 - 70

Stencil om ekvationer

Arbeta med 2.5 – 2.6

Stenciler om mönster och ekvationer

45

2.7 Problemlösning med ekvationer

Stencil med problemlösning

2.7 Problemlösning med ekvationer

Stencil med problemlösning

Begreppstest och kapiteltest

46

Basläger

Hög höjd

Arbetsblad

Basläger

Hög höjd

Arbetsblad

Basläger

Hög höjd

Arbetsblad

47

Basläger

Hög höjd

Arbetsblad

Basläger

Hög höjd

Arbetsblad

Basläger

Hög höjd

Arbetsblad

48

Prov på kapitlet på den långa lektionen denna vecka. Ej prov = repetera

 

 

49

 

 

 

50

 

 

 

51