👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framtidssafari 2019

Skapad 2019-10-08 11:33 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vecka 40-41 Under vecka 40 jobbar ni helt schemabrytande med en temavecka om arbetsmarknaden. Under följande vecka kommer vi att jobba med att skriva jobbansökningar och CV.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 

Hur väl du kan "formulera dig och kommunicera i tal " kommer jag att titta på i din redovisning. Du ska kunna tala utan att fastna i texten, kunna göra och använda ett digitalt verktyg (t ex en powerpoint).

Hur väl du kan "anpassa dig till syfte, mottagare och sammanhang" kommer jag bedöma utifrån hur du lyckas fånga publikens intresse i din presentation. Det gör du om du förbereder dig väl, läser in dig på ditt ämne och tittar på publiken.

Hur väl du kan "formulera dig och kommunicera i skrift" kommer jag titta på i ditt ansökningsbrev och i ditt CV. Jag tittar på om du har följt instruktionerna och formen för texttypen. Jag tittar på din meningsbyggnad och stavning, så att innehållet är lätt att förstå och lätt att läsa.

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

1 Din tvärgrupps-redovisning.

2 Ditt CV och ansökningsbrev.

Utvärdering

 

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. 

Besvara frågorna:

1 Vad lärde du dig under temaveckan?

2 På vilket sätt tror du att du kan ha användning för dessa kunskaper i framtiden?

3 Drog du någon lärdom som du skall ta med dig inför kommande arbetsområden?

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv SvA
Arbetsmarknadstema

Kunskapskrav
E
C
A
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva ett ansökningsbrev som liknar mallen.
Du följer formen för ett ansökningsbrev.
Du följer formen för ett ansökningsbrev väl.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
10 Kombinera uttryckssätt för att förstärka texter
Eleven kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar och på så sätt förstärker och levandegör textens budskap.
I en produktion kan du i huvudsak använda bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap, även om de inte alltid passar helt.
I en produktion kan du använda ändamålsenliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap.
I en produktion kan du använda lämpliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap. Du förmedlar din produktion som en helhet på ert effektivt sätt.
13a Muntlig framställlning
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll.
Du har förberett dig till viss del och åhörarna följer i huvudsak med i din presentation och förstår innehållet
Du är förberedd och din presentation är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet.
Du är väl förberedd och din presentation är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer.
13b Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig, samt engagerar publiken.