👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorrens Mål och utvecklingsplan Läslyftet 19/20

Skapad 2019-10-08 13:24 i Winklerska förskolan Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Ekorren

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Delmål 

1 Naturvetenskapsverb

2 Barns arbetsteorier om naturvetenskap

3 Tekniken i barnlitteraturen

4 Boksamtal om naturvetenskap

Nuläge

1 Vi har en grupp på 14 st barn, 9 st av dom är nya och dom äldsta är 2,5 år så är en grupp med små barn. Vi har sett ett intresse av att saker som sitter ihop och vad det är som fastnar så utifrån det har vi valt verbet fastna

2 Vi fortsätter som ovan och använder oss av fler verb

3 Vi har nu en grupp på 16 st barn, så två nya barn har börjat i januari. Barnen tycker om sagoläsning så vi sätter på oss teknikglasögonen nu och vi ser ett stort intresse av magneter 

Utveckling pågår när barnen

1 Barnen får öva, pröva och utforska

Samtala och ställa frågor

2 Öva, pröva och utforska

3 Ställer frågor och vi samtalar om litteraturen

Så ska vi arbeta för att nå dit

1 Vi låter barnen få fortsätta att utforska verbet fastna

Vi använder oss av magneter och lim

2 Vi låter barnen få fortsätta att utforska och experimentera med olika tekniker och material

3 Vi låter barnen få fortsätta att utforska tekniken i vardagen, vi har valt boken Dadda hälsar på som vi kommer att fokusera på ett tag och med hjälp av barnen hitta olika tekniker i boken

 

Så här ska vi följa upp

1 Observera och dokumentera

2 Observera och dokumentera

3 Observera och dokumentera

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.