👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diskussion/ Arabiska/ اسمع ثم فكر ثم ناقش

Skapad 2019-10-08 13:52 i Gylle skola Borlänge
Vi ska under några veckor arbeta med hur man diskuterar och argumenterar i tal.
Grundskola 5 – 9 Modersmål

Under några veckor ska vi arbeta med hur man diskuterar i grupp samt hur man leder och deltar i samtal i arabiska . Vi kommer att utgå från bland annat färdiga påståenden som ni ska ta ställning till och sedan ska ni argumentera för det ni tycker. Ni kommer även att få leda samtal i smågrupper.

Innehåll

 

Vad ska du som elev tänka på?

Det är viktigt att du deltar aktivt i din diskussionsgrupp. Du ska även hjälpa till så att alla får komma till tals både när du leder samtalet och när någon annan gör det.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9