👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Den magiska kulan"

Skapad 2019-10-08 14:05 i Idkerbergets skola Borlänge
Grundskola 1 Svenska
Svenska: Läsa år 1

Tidsperiod: Läsåret Ht-19

Pedagogisk planering

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Mål som ska uppnås

Kan höra begynnelseljudet i ord, ex m-mat och s-sol.
Kan höra att ex fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Kan namn och ljud på alla bokstäver.
Känner igen vanliga småord som man ofta läser
Kan läsa och förstå en enkel mening, ex ”Mia leker med Max”.

Vi ska träna kunskaperna kring

Läsa

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Detta ska bedömas

Att du kan namn och ljud på alla bokstäverna.
Att du kan läsa vanligt förekommande ord t.ex. bok, sol som ser till exempel

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
    Sv  1-3