👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjälkstygn år 6 ht21

Skapad 2019-10-08 14:09 i Skebo skola Norrtälje
Uppgiften med fritt broderi ger eleven möjlighet att utveckla och genomföra idéer inom ramen för slöjdens arbets-processer och att se hur olika kombinationer av färg och form påverkar slöjdföremålets estetiska utseende.
Grundskola 6 Slöjd
Uppgiften ” Stjälkstygn”, ett individuellt slöjdarbete utifrån givna ramar. Du ska konstruera ett mönster som du sedan ska föra över till ett tyg. Du ska sy mönstret med stälkstygn, sedan ska du välja vad tyget ska bli: en kudde, en duk, en tavla eller något annat. Mina instruktioner och färdiga arbetsbeskrivningar är stöd och inspiration i utvecklingen av egen problemlösning.

Innehåll

ELEVENS MÅL

• Fördjupa kunskapen om slöjdens arbetsprocesser:
Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering.

• Jobba självständigt och ta egna initiativ med hjälp av arbetsbeskrivning och muntliga instruktioner.

• Ta ansvar för arbetet, och på så sätt möjliggöra utvecklingen av ovan nämnda förmågor.

UNDERVISNING

• Inspirationskällor från t ex nätet utgör grunden till broderiet.

• Övning i att skissa och tänka omkring arbetet.

• Träna tidigare inlärda tekniker, t ex att sy på symaskin, och prova nya.

• Muntliga instruktioner om tillvägagångssätt för att överföra ett motiv till textilt underlag.

Träna på att följa en arbetsbeskrivning  

BEDÖMNING

Jag kommer bedöma din förmåga:

• Hur du har gått till väga med just din idé och hur du genomfört den

• Hur du väljer att använda verktyg, metoder och material

• Hur du valt färg och form i kombination och hur du motiverar dina val

• Hur du arbetar efter muntliga instruktioner tillsammans med sömnadsbeskrivning

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering fritt broderi

 • Utvärdering fritt broderi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd

Otillräckliga kunskaper
E
C
A
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till mina val.
Jag kan i slöjdarbetet bidratill att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Jag kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.