👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, åk 1, Valhallaskolan

Skapad 2019-10-08 15:07 i Valhallaskolan Halmstad
Under höst- och vårterminen kommer vi att få möta en mängd olika fysiska aktiviteter som t ex lekar, dans och rörelse, motorisk träning och orientering. Vi kommer även att få bekanta oss med friluftsliv.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Under höst- och vårterminen kommer vi att genomföra en mängd olika fysiska aktiviteter såsom lekar, dans och rörelse, motorisk träning och orientering. Vi kommer även att få bekanta oss med friluftsliv.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper

Undervisning

I undervisning kommer vi att:
- delta i olika uppvärmningslekar t ex kull, följa John, Sunnanvind och Nordanvind, Råttsvansen, Gäddan lurar i vassen
- delta i olika redskapsbanor
- delta i olika motorikbanor
- delta i skridskoåkning
- härma olika rörelse till musik
- följa enkla kartor, t ex bildorientering i närmiljön
- delta i friidrott
- bekanta oss med friluftsliv

Bedömning

Se matris: Idrott och hälsa åk 1 (1- 3), Valhallaskolan

Kunskapskrav

Utvärdering

Muntlig utvärdering sker kontinuerligt efter varje avslutat område

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utföra grovmotoriska rörelser på årskursanpassad nivå .
Du utför några av de grundmotoriska grundformerna: åla, krypa, hoppa, stödja, rulla, hänga, klättra, springa, balansera.
Du utför de grovmotoriska grundformerna.
Du utför sammansatta rörelser i olika sammanhang.
Röra sig till musik på en årskursanpassad nivå.
Du rör dig till musiken.
Du rör dig till viss del i rytm till musiken .
Du rör dig i rytm till musiken.
Samtala om upplevelser av:
- Lek - Hälsa - Natur och utevistelse på en årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd för att delta i samtal.
Med hjälp av följdfrågor samtalar du om egna upplevelser.
Du samtalar om egna upplevelser med passande ord/begrepp.
Orientera i närmiljön på årskursanpassad nivå.
Du kan begrepp som beskriver rumsuppfattning t.ex: bakom, framför.
Du orienterar i närmiljön med en enkel karta (skiss).
Du orienterar i närmiljön med en karta.
Visa hänsyn och utföra aktiviteterna på ett säkert sätt på årskursanpassad nivå
Du behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt.
Du visar hänsyn. Du följer bestämda regler till viss del.
Du visar hänsyn och följer bestämda regler.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3