Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultronets planering - september och oktober 2019

Skapad 2019-10-08 15:23 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Vi fortsätter att utforska LJUD med hjälp av digitala lärmiljöer och verktyg.

Innehåll

 

1. Målområde: Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå?

 

Syfte (generativ fråga)

(Varför är kunskapen viktig för människan i världen?)

 • Det är viktigt att barnen utvecklar sitt språk för att kunna göra sin röst hörd i ett demokratiskt samhälle. Barnen behöver också sitt språk för att uttrycka sig i relationer och utveckla nya kunskaper.

Mål (Lpfö 18)

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 •  intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Barnens intressen, initiativ, behov

(Vilka av barnens intresse, initiativ och behov kan integreras i målområdet? Vilket tema ska presenteras för barnen?)

 • Barnen visar intresse för bilder, ljud och skapande. Därför fortsätter vi med tema LJUD, men med nya aktiviteter för att fördjupa barnens kunskaper och förmågor. Vi kommer utforska, skapa och samla egna ljud med hjälp av digitala verktyg (Appen Röstmemo, QR-koder, Pekbok på YouTube, Makey Makey). Vi kommer också att skapa instrument på ett kreativt sätt för att skapa egna ljud.

Förståelse

(Vad ska barngruppen förstå efteråt?)

 • Vi vill att barnens ordförråd ska ha utvecklats genom att vi kan se att de använder och förstå nya ord och kroppsspråk.

Förmågor

(Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?)

 • Vi vill att barnens förmåga att uttrycka sig och vara uppmärksamma på olika ljud ska utvecklas. Vi vill också att deras förmåga att vara kreativa och skapa egna ljud ska utvecklas.

Pedagogens förhållningssätt

(Vilka förhållningssätt behöver pedagogerna ha i aktiviteten för att lärande ska ske i barngruppen?)

 • Vi pedagoger måste ge barnen utrymme att prata, prova, utforska och skapa tillsammans på olika sätt. Vi behöver organisera aktiviteter där detta är möjligt. Vi behöver också prova att strukturera aktiviteterna på olika sätt för att se vilken struktur som leder till lärande för alla barn.

   

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: