Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sömntutan 2019

Skapad 2019-10-08 15:59 i Nattomsorg Engelbrekts förskola Halmstad
Förskola
Vi har valt att arbeta med 5 olika projekt parallellt då barngruppen inte ser likadan ut varje dag i veckan. På det sättet fångar vi "här och nu" istället för att göra planeringar som faller på grund av frånvarande barn.

Innehåll

Projekten är följande:

* Barnens egna teman

* Utematematik

* Mitt Sömntutan

* Bee Bot

* Babblarna

 

Barnens egna teman                                                                                            Barnen får välja ämnen själva; de får planera, dokumentera och genomföra det på egen hand eller tillsammans med en pedagog. Det barnen berättar och visar uppmärksammas. Vi är noga med att prata med barnen om att respektera den som visar sitt projekt.

Nuläge: Vi ser att många av våra barn vill stå i centrum och tycker det är roligt att leda de andra i gruppen.  

Mål: Barnen får välja ett tema som de vill delge gruppen och vara med på hela processen; planera, genomföra, dokumentera, reflektera och analysera tillsammans med en pedagog.

Syfte: Att låta barnen få inflytande över verksamheten och visa något som de tycker om, är intresserade av och är duktiga på. Barnen får på detta vis möjlighet att visa sina styrkor och få uppleva sitt eget värde.

Genomförande: Varje barn planerar upp sitt tema tillsammans med en pedagog som hjälper barnet under hela processen.

Dokumentation under lärprocessen: I Unikum dokumenterar vi lärprocessen i barnens lärloggar. Dokumentationen sker löpande.

Ansvar: Arbetslaget

Uppföljning: Löpande utvärdering, reflektion och analys.

 

 Utematematik

Undervisningen i matematik har hittills till största delen pågått inomhus. Vi ville utmana barnen genom att ta med det utomhus.                                                                                                                     

Nuläge: Barnen har ett grundläggande intresse för matematik i vardagen som vi vill uppmuntra och utveckla.

Mål: Vi vill utveckla barns nyfikenhet och erbjuda ett roligt och lustfyllt lärande om matematik i naturen. Ge barnen positiva och konkreta upplevelser inom ämnet matematik utomhus.

Syfte: Att barnen får möjlighet att befästa matematisk kunskap med hela kroppen genom upplevelser utomhus.

Genomförandet:  Utedagar då vi delar barnen i två grupper för att ge dem optimala förutsättningar till lärande. Vi använder oss av en stor tärning och ger barnen i uppdrag att hämta det antal som tärningen visar av t.ex. pinnar. Dessa läggs på en vit duk för att synas bättre mot marken. Uppdragen/utmaningarna ökar i progression till barnens förändrade kunnande.

Dokumentation under lärprocessen: I Unikum dokumenterar vi lärprocessen i barnens lärloggar. Dokumentationen sker löpande.

Ansvar: Arbetslaget

Uppföljning: Löpande utvärdering, reflektion och analys.  

 

Mitt Sömntutan                                                                                                     Barnen får i uppdrag att dokumentera det de tycker bäst om att göra, leka med eller överhuvudtaget visa med sin förskola.

Nuläge: Då inget av barnen i gruppen har ett kontinuerligt närvaroschema kan det ibland vara svårt för dem att äga sitt sammanhang på förskolan. 

Mål: Vårt mål är att barnen ska finna projektet meningsfullt och lustfyllt, att varje barn ser de andras val av miljö/aktivitet med nya ögon samt att vi pedagoger får syn på lärmiljöer som behöver förändras. 

Syfte: Genom att barnen själva får reflektera över och visa för andra det de själva tycker är viktigt, roligt och intressant tror vi att de blir stärkta i känslan att vara en självklar del av det som är Sömntutan. Vi vill också få möjlighet att få syn på de lärmiljöer barnen inte väljer att visa upp som viktiga, roliga eller intressanta. 

Genomförande: Vi pratar med barnen om tanken med projektet och berättar att de som vill ska få fotografera något rum, material och/eller ställe de tycker bäst om på Sömntutan. De dokumenterar tillsammans med en pedagog och får själva välja hur de ska presentera sitt material som vi ställer ut i tamburen. Barnen får visa sin presentation i gruppen när den är klar.

Dokumentation under lärprocessen: I Unikum dokumenterar vi lärprocessen i barnens lärloggar. Dokumentationen sker löpande.

Ansvar: Arbetslaget

Uppföljning: Löpande utvärdering, reflektion och analys.  

 

Bee Bot                                                                                                                  Barnen får bekanta sig med digitalisering och programmering genom att använda Bee Bot. 

Nuläge: Vi använder oss av Bee Bot i smågrupper; max 3 barn åt gången. Vi har introducerat Bee Bot med en spelplan bestående av geometriska former i olika färger. Med yngrebarnen är det en fördel att vid de första mötena med den vara en åt gången, utan spelplan.

Mål: Barnen ska känna sig trygga med att använda Bee Bot och förstå programmeringens grunder.

Syfte:  Dagens samhälle blir mer och mer beroende av digitala verktyg. Vi väcka barnens  nyfikenhet samt utöka både deras och vår egen kunskap inom digitalisering med de få digitala verktyg vi har på förskola just nu.

Genomförande: Vi kommer att utveckla aktiviteten med bilder som är anpassade efter de barn som använder Bee Bot t.ex. praxisalfabetet, alfabetet och matematikuppgifter men även pågående projekt samt barnens egna förslag på bilder.

Dokumentation under lärprocessen: I Unikum dokumenterar vi lärprocessen i barnens lärloggar. Dokumentationen sker löpande.

Ansvar: Arbetslaget

Uppföljning: Löpande utvärdering, reflektion och analys

 

Babblarna

Språkutveckling med hjälp av materialet Babblarna.

 

Nuläge: Vi har en barngrupp där språkutvecklingen hos barnen är varierande från att använda enstaka ord/tecken till att kunna säga långa meningar.   

Mål:  Vi vill hjälpa barnen att utveckla ett nyanserat talspråk.

Syfte: Med hjälp av Babblarna och dess material kan vi på ett lekfullt sätt utveckla det talade språket. Babblarna är kända av barnen och materialet erbjuder en mängd olika övningar som passar för vår barngrupp.

Genomförandet:

Vi använder oss av det färdiga materialet som finns så som böcker, spel och pussel och utgår ifrån handledningen "Tal & språkträning i Babblarnas värld". 

Vi tillverkar även eget material med Babblarna att öva med. 

Övningarna introduceras för barnen i mindre grupper. Materialet finns sedan tillgänglig och kan användas när barnen önskar.

 

Dokumentation under lärprocessen: I Unikum dokumenterar vi lärprocessen i barnens lärloggar. Dokumentationen sker löpande.

Ansvar: Arbetslaget

Uppföljning: Löpande utvärdering, reflektion och analys.  

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: