Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik - Lekar, spel, dans, redskap

Skapad 2019-10-08 19:40 i Hammars skola A Kristianstad
Grundsärskola F – 9 Motorik
Du kommer få möjlighet till att träna på att röra din kropp på olika sätt. Genom bla. lekar, spel, redskapsbanor och dans. Du ska också få möjlighet att utveckla kunskaper om ord och begrep inom idrott och hälsa.

Innehåll

Motorik

Lekar, spel och rörelse till musik

Tidsperiod:

v.2-14

 

Arbetsområde

 - Undervisningen ska lära dig grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i

   redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik. 

 - Du ska lära dig olika lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

- Vi ska gå i genom betydelsen av omklädning och dusch.

- Du ska få samtala om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.

- Du ska få kommunicera om rörelse och hälsa genom ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. 

 

Förmågor att utveckla

-Du ska få möjlighet att utveckla dina allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt

aktiva. Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till din egna fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att prova olika slags rörelseaktiviteter.

Undervisningen ska ge dig möjlighet att utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.

 

-Vidare ska du få möjlighet till att utveckla kunskaper om ämnesspecifika ord och begrepp.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med:

-olika lekar och spel och deras regler. 

-redskapsbanor (hinderbana, bollstationer mm)

-olika danser och rörelse till musik. 

 

 

Bedömning

-Det som kommer bedömas är hur du kan delta i att använda grovmotorik i olika aktiviteter Även hur du deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll. Vidare kommer du bedömas hur du deltar i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter samt följer regler. 

 

Du ska också få visa hur du identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande

och samspela.

 

-Bedömningen görs genom praktiska moment som bedöms löpande. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  4-6
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädningsrum och dusch.
  MOT  4-6
 • Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.
  MOT  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.
  MOT  4-6

Matriser

MOT
Motorik bedömningsunderlag Lgr 11

Eleven tränar på att nå grundläggande kunskaper.
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang
Eleven tränar på att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- coh grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna avsiktliga rörelser.
Eleven tränar sig i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
Eleven tränar sig i att delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.ekt
Eleven tränar på att identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: