Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här i Norden

Skapad 2019-10-09 08:36 i Simrislundsskolan Simrishamn
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en tankeresa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.
Grundskola 5 Geografi
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.

Innehåll

Våra grannar i Norden

Arbetssätt:

Vi kommer att studera kartor, tabeller och titta på Geografens testamente. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt och i par. Du kommer få rita kartor och skriva fakta.

Mål:

 • kunna beskriva och göra jämförelser mellan de nordiska länderna, natur, naturtillgångar och vad människor arbetar med
 • kunna beskriva geografiska platsers lägen, länder, vatten, städer och berg
 • kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker och redovisa i tabell och textform
 • känna till och kunna använda geografiska begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du visar att du kan:
Natur- och kulturlandskap
Du känner till vad som skiljer ett naturlandskap från ett kulturlandskap.
Du känner till vad som skiljer ett naturlandskap från ett kulturlandskap. Du kan se utmärkande drag gällande natur- och kulturlandskap i minst två utav de nordiska länderna.
Du känner till vad som skiljer ett naturlandskap från ett kulturlandskap. Du kan se utmärkande drag gällande natur- och kulturlandskap i de flesta utav de nordiska länderna.
Du visar att du kan:
Landskap, resurser & befolkning
Du känner till lite om de olika nordiska länderna när det gäller befolkning,natur och naturresurser.
Du känner till lite om de olika nordiska länderna när det gäller befolkning,natur och naturresurser. Kan göra en jämförelse mellan två länder vad gäller likheter och skillnader.
Du känner till lite om de olika nordiska länderna när det gäller befolkning,natur och naturresurser. Kan göra jämförelse mellan de flesta nordiska länderna vad gäller likheter och skillnader.
Du visar att du kan:
Geografiska begrepp naturlandskap kulturlandskap magma lava berggrund kontinent kontinentalplattor jordskorpan jordbävning atmosfär ocean golfströmmen urbanisering nationalpark medellivslängd
Du kan använda dig utav hälften av begreppen.
Du känner till och kan använda dig utav minst 10 av begreppen
Du känner till och kan använda dig utav minst 12 av begreppen.
Ny aspekt
Kartor, källor, metoder och tekniker
Du kan undersöka och få fram information om norden med hjälp av tematiska kartor.
Du visar att du kan:
Nordens namngeografi
Du kan namn och läge på de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring.
Du kan namn och läge på de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring. Du kan även sätta ut minst 3 andra saker t.ex. berg,sjöar och städer.
Du kan namn och läge på de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring. Du kan även sätta ut minst 5 andra saker t.ex. berg,sjöar och städer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: