Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2019-10-09 09:13 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Svenska
Föreställ dig att det finns en magisk dörr någonstans i skolan, du vet inte vad som finns bakom den magiska dörren. Men du vet att berättelsen kommer att handla om den magiska dörren. Är du redo…?

Innehåll

Så här kommer vi arbeta: 

Den magiska dörren är ett skrivprojekt som sträcker sig över 10 veckor. När dessa veckor är över kommer alla elever att ha skrivit en helt egen bok som då heter den magiska dörren. Varje vecka kommer vi träna på olika delar som hör till berättande texter, t.ex. miljöbeskrivningar, personbeskrivningar, skriva brev, dialoger och beskriva känslor. 

Mål med arbetet: 

 • Du kan göra enkla beskrivningar  och använda beskrivande ord så att texten blir mer intressant. T.ex. Miljöbeskrivningar och personbeskrivningar. 
 • Du kan använda grundläggande skrivregler. Exempelvis punkt, frågetecken, talstreck och komma på rätt ställe. 
 • Du kan skriva en berättelse så att den som läser den har enkelt kan följa med och som är lätt att förstå vad den handlar om. 
 • Du kan måla bilder som passar till texten och som förstärker det som står i texten. 
 • Du kan bearbeta din text. Efter att du fått tips från mig som lärare eller en kompis kan du gå in och ändra i din text så den blir ännu bättre.  
 • Du ska kunna följa de instruktioner som läraren ger inför de olika lektionerna. 

Syfte med arbetet:

Den magiska dörren är ett tio veckor långt skrivprojekt som är skapat av Josef Sahlin. Syftet med arbetet är att öka skriv och berättarlusten hos eleverna. Vidare är syftet att eleverna ska kunna skapa egna berättande texter där bland annat personbeskrivningar, miljöbeskrivning och brevskrivning ingår. 

Så här kommer du att bedömas: 

Jag kommer att läsa din text ett par gånger under ditt skrivande och ge dig formativ bedömning så du kan förbättra din text. Jag kommer också att läsa igenom hela din text när den är klar och kommer då att kolla på hur din berättelse följer en röd tråd, hur du beskriver platser och personer, hur du har följt de instruktioner du fått, hur din grammatik ser ut och hur du stavar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Kunskapkrav svenska åk 4-6

På väg mot grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: