Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KREA-TIVA

Skapad 2019-10-09 10:02 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Krea-Tiva är en av sju lärvänner som vi arbetar med i vår verksamhet. Krea-Tiva är ett verktyg som används för att på ett lekfullt sätt väcka barnens intresse för flera estetiska uttryckssätt som bild, sång, fantasi etc.

Innehåll

Dibbers planering för undervisning

Mål: Estetiska uttryckssätt. 

Målet med verksamheten på regnbågen är att barnen med hjälp av Krea-Tiva möter en miljö som väcker barnens  intresse för estetiskt utforskande. Med hjälp av bildskapande, musik, dans, drama strävar vi efter att barnen erbjuds möjlighet till att utforska med alla sina estetiska sinnen.

 Genomförande:

Båda i planerade och spontana aktiviteter använder vi leken till att främja barnens lust att lära och glädjen att skapa själv, eller inspireras av andas skapande. På regnbågen använder vi de estetiska uttryckssätt som intresserar barnen för att utöka möjligheterna till ett lustfyllt lärande. Dans/rörelse, musik och skapa med färger (regnbågen) är det som intresserar barngruppen just nu. Detta gör vi genom a tillvarata barnens resurser och vara närvarande i deras nyfikenhet samt utmana barnen till nästa steg.  

Genom att se över och organisera vår fysiska miljö till en miljö som skapar möjlighet till fler uttryckssätt som bidrar till barnens personliga utveckling.

Med en tillgänglig fysisk miljö och en tillåtande inställning från pedagoger tror vi kan barnen få utrymme att laborera med sitt skapande med färger, lera, andra material som finns i verksamheten.

Dokumentation: 

I dokumentation vill vi synliggöra barnens egna resa i lärandet och hitta utmaningar till nästa steg. Med hjälp av utskrivna bilder som sitter på väggen kan barnen återgå till sina tidigare aktiviteter och reflektera när de vill. Vi använder även filmer och bildspel med projektor. Föräldrar kan båda komma och titta på våra väggar eller gå in och titta på när vi skriver lär log på unikum. Vi dokumenterar båda lärande i grupp och individ. Barn dokumenterar sina skapande utifrån intressen och dagsform. 

 

Utvärdering - Uppföljning:

 

• Vad har vi uppmärksammat?

 

• Hur kan vi utmana barnen vidare i deras utveckling? 

  • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

  • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

  • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: