Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2019-10-09 10:06 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Pedagogisk planering för engelskundervisningen i åk 5.
Grundskola 5 Engelska

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva." Lgr11

Innehåll

Syfte med undervisningen - att utveckla förmågor

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå innehållet
 • tolka innehållet
 • anpassa språket
 • reflektera över samhällsfrågor
 • kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier
 • formulera sig i tal och skrift.

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala, skriva och samtala.

Så här kommer vi att arbeta

Stor vikt läggs på att eleverna ska vara aktiva och tala mycket. Eleverna får öva på att tala, skriva, lyssna och läsa. De får skriva kortare texter, lyssna på hörövningar, filmer, radioprogram och sina kompisar. Vi läser texter och svara på frågor samt pratar om vardagliga företeelser. De redovisar muntligt samt deltar i diskussioner.

Vi arbetar i projektform i teman som t ex London.

Vi övar läsförståelse i ReadTheory och läser skönlitteratur på engelska, t ex The Magic Finger.

Vi arbetar med kartläggning och bedömning i Tummen upp! för att se var eleverna befinner sig samt vilka förmågor de behöver utveckla.

Vi repeterar på datorn och i arbetsböcker samt tittar på engelsk serie.

Vi har läxor varje vecka. 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att

 • förstå vad någon säger

 • uttrycka dig så andra förstår

 • samtala

 • läsa och förstå

 • skriva så att andra förstår.

 

Uppgifter

 • The Magic Finger - after feedback

 • The Magic Finger - after feedback

 • The Magic Finger - after feedback

 • Direction & Time

 • Direction & Time

 • Direction & Time

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: