Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HJÄRT-RUD

Skapad 2019-10-09 10:19 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Hjärtrud är en av sju lärvänner som vi arbetar med i vår verksamhet. Hjärt-rud använder vi för att öka barnens intresse för vår värdegrund och den viktigaste delen i läroplanen, normer och värden. Barnen ska få känna att de är värdefulla precis som de är och vikten av allas lika värde.

Innehåll

Dibbers planering för undervisning

 Mål.

Målet i verksamheten på regnbågen är att barnen med hjälp av  Hjärt-rud möter en psykisk och fysisk miljö som är öppen för olika känslor och tankar. Vi vill att barnen får möjlighet att visa känslor, acceptera/respektera andras känslor samt ta och ge utrymme för varandras tankar och känslor. Vi vill att barnen med hjälp av Hjärt-Rud är i ett öppet förskoleklimat som utgår från individen och bygger upp en gemensam arena för olikheter.  Vi vill att barnen ska kunna utrycka sina tankar och känslor, ta del av deras rättigheter och skyldigheter samt utöka sitt kunnande i olika strävansmål utifrån sina förutsättningar. För att uppnå dessa mål kan vi inte komma ifrån hur viktigt det är med språk och kommunikation. 

Strävansmålet, normer och värden är ett av de viktigaste målen vi jobbar med på regnbågen. Turtaggande, visa hänsyn till varandra, öka solidaritet och  visa allas lika värde i handling är det vi strävar efter varje dag i undervisningsstunder. 

 Dokumentation: 

 I dokumentation vill vi synliggöra barnens egna resa i lärandet och hitta utmaningar till nästa steg. Med hjälp av utskrivna bilder som sitter på väggen kan barnen återgå till sina tidigare aktiviteter och reflektera när de vill. Vi använder även filmer och bildspel med projektor. Föräldrar kan båda komma och titta på våra väggar eller gå in och titta på när vi skriver lär log på unikum. Vi dokumenterar båda lärande i grupp och individ. Barn dokumenterar sina skapande utifrån intressen och dagsform. 

 

 

Utvärdering - Uppföljning:

 

 

• Vad har vi uppmärksammat?

 

 

 

• Hur kan vi utmana barnen vidare i deras utveckling? 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: