Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En sång om kärlek!

Skapad 2019-10-09 10:52 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
När du hör ordet lyrik, eller poesi som det också kallas, tänker du kanske på svårbegripliga texter. På något som du aldrig läser eller hör. Men då tänker du inte på att all den lyrik som du lyssnar på i form av musik. Nu är det dags att lyssna till texten. En text kan i sig väcka tankar och känslor, men om du vet något om den som skrivit låten blir den ännu mer intressant. Därför ska vi nu träna på att analysera låttexter och koppla det till låtskrivaren och i den tid då den skrevs.

Innehåll

 

 

MÅL

I detta arbetsområdet är målet att du ska utveckla förmågan att läsa och analysera texter för olika syften samt kunna formulera dig och kommunicera i tal. 

 

ARBETSFORMER

Vi ska lära oss genom att titta närmare på två låtar, den ena Cornelis Vreeswijk Saskia och Veronica Maggios Snälla bli min. Vi kommer att lyssna på låtarna, besvara frågor kring innehållet och prata kring dessa. Vi kommer även att jämföra låtarna med varandra och göra en analys av innehållet i dem.

Slutligen kommer ni att få välja en egen låt och artist som ni analyserar.

 

 BEDÖMNING

Uppgifter på lektionstid och din avslutande analys av låttext och låtskrivare, muntlig presentation. 

Uppgifter

 • Inlämning onsdag v. 18: låtanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: