👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ateljegrupp

Skapad 2019-10-09 14:37 i Päronbyns förskola Båstad
Förskola
Atelje handlar inte bara om färg och form utan är ett samlingsbegrepp för kreativt skapande överlag. Den är ett rum för lärande där barnen får uttrycka sig på olika sätt med olika verktyg. Ateljén är ett pedagogiskt rum där barnen ges utrymme att skapa, diskutera och uttrycka sig på olika sätt.

Innehåll

Mål

Att ge förutsättningar för och utveckla barnens kreativa skapande, fantasi och lust att lära.

Bakgrund

Vi vill uppmuntra barnens kreativa förmåga och låta dem prova olika verktyg i skapandet. Vi upplever att barnen på smultronet tycker mycket om att vara i Ateljén och tillsammans ska vi nu skapa utifrån boken vi läser  och låta barnens verk ta plats i den pedagogiska miljön. 

Syfte

Vi vill skapa en miljö där tillgänglighet och mångfald synliggörs, en miljö där barnen kan få lära, uppleva och utforska i samspel med andra och sig själv och som därigenom stärker barnets identitet och tilliten till sin egen förmåga. 

Uppgifter

  • Fisklampa

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18