Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkverkstad

Skapad 2019-10-09 14:37 i Päronbyns förskola Båstad
Förskola
Att klättra på stolar är något som är både spännande och roligt för många av våra barn men det är inte alltid helt enkelt. I Uppstarten av denna termin kom vi därför att tänka på boken om Nasse och har nu börjat arbeta med den.

Innehåll

Språkverkstan kommer att vara utgångspunkten i vårt projekt. En samling där vi reflekterar kring var vi befinner oss i projektet, leker med begrepp och innehåll. Det är också här vi presenterar vad som kommer att hända i de olika grupperna. 

Vad

Vi kommer att fördjupa oss i bokens text och bilder där fokus kommer ligga i att undersöka begrepp och innehåll.

Varför

I början av terminen uppmärksammade vi att vår barngrupp har ett stort intresse för att klättra på stolar, vi satte oss tillsammans och pratade om hur vi skulle kunna använda detta till något roligt och kom snabbt att tänka på boken om Nasse. Den handlar om Nasse som hittar en stol, han vet inte riktigt vad en stol är och hur den skall användas, man får i boken följa Nasse och ett par andra karaktärer i Nasses problemlösning kring vad en stol är och hur den skall användas. 

I vår läroplan finner vi flera mål som rör ett språkfrämjande arbete, men även fantasi och föreställningsförmåga.  Forskning pekar även mot hur ett språkarbete främjar barnen senare i livet. I förskoletidningen går det att läsa hur barn i grundskolan allt mer förväntas resonera sig fram till olika lösningar. Barn som är språkligt starka klarar ofta detta bättre än barn som är verbalt svaga och som då också har svårare att formulera sig. 

Hur

Vi kommer att arbeta med fokus på barnens språkutveckling genom att göra olika aktiviteter kring bokens innehåll. TIll en början kommer fokus ligga  kring de olika karaktärerna och deras specifika tecken. Vi kommer låta barnen få stöta på de olika begreppen i boken  i olika sammanhang där de utifrån sina försutsättningar kan utveckla en förståelse och kunskap. Vi kommer låta barnens intresse få styra arbetet med boken, vi kommer fokusera på det som barnen visar ett intresse och engagemang i och utmana de i det. 

Vi kommer vända oss till olika delar av läroplanen för att arbeta med och fördjupa förståelsen kring olika begrepp och innehåll ur texten. T.ex. så funderar Nasse på vart stolen har kommit ifrån, och ser sig omkring och undrar om det kommer fler, Vi kan t.ex. titta närmre på gravitation och hur arbetet kring naturvetenskap beskrivs i läroplanen. Eller när vi vill utforska olika sätt, precis som Nasse, att sitta på stolen, så får vi reflektera kring de mål som rör motorik oc kroppsuppfattning men även estetiska utryck som dans och drama. 

Uppgifter

  • Bekanta oss med bokens karaktärer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: