Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dagbok, NGyS IV

Skapad 2019-10-09 15:04 i Norrtälje gymnasiesärskola Norrtälje
Dagboken skrivs oftast i SymWriter för att eleven själv ska kunna läsa vad som står.
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR Natur och miljö, NAO
Varje dag avslutas med att eleverna skriver dagbok över dagens skolaktiviteter. Dagboksanteckningarna kompletteras också med foton från dagen.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och samspela med andra. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda kommunikation som ett verktyg för att lära känna sig själva, samt kunna förstå och påverka sin omgivning.

- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att tänka efter och minnas vad du gjort under dagen och kunna återberätta det.

Att du tillsammans med dina föräldrar ska kunna titta på och prata om vad som hänt under skoldagen.

 

Undervisning och arbetsformer

Varje dag foto-dokumenterar vi de flesta av de aktiviteter du gjort under skoldagen.

Du skriver så självständigt som möjligt, i SymWriter på datorn om du behöver det, vad du gjort i skolan under dagen.

Det är viktigt att du själv vet och kan läsa vad du skrivit.
Dagboken följer med hem varje dag. 
Du kan gärna själv eller med stöd av föräldrarna dokumentera någon aktivitet du gjort hemma. I skolan berättar du ur dagboken nästa morgon på samlingen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
  NAO  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Tolkning av olika kommunikativa uttryck.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: