👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn och familj - förr och nu

Skapad 2019-10-09 15:06 i Knutsbo skola Ludvika
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer i arbetsområdet "Barn och familj - förr och nu" att titta hur det var att leva i Sverige för omkring hundra år sedan. Vi kommer även att jämföra vad som är lika och vad som är olika mellan förr och nu.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att förstå sin egen tid och vårt sätt att leva är det viktigt att veta lite om hur det var att leva i vårt land förr i tiden. 

Vi ska ta reda på hur det kunde vara att vara barn för ungefär hundra år sedan.

Hur levde de sina liv? Hur bodde de? Hur var deras skola? Dessa frågor och många fler kommer vi att ta reda på. Vi kommer även att jämföra med hur vi har det idag.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att läsa berättelser, titta på filmer och bilder.

Vi kommer att prata, skriva och rita bilder.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna berätta om minst två skillnader mellan förr och nu.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få rita bilder och berätta om dem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1