👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havet

Skapad 2019-10-09 15:30 i Smörblommans förskola Halmstad
Förskola
På vår förskola har vi tillgång till en förskolebuss som ökar barnens möjlighet att komma ut till naturen. Bussen är ett komplement till den befintliga verksamheten och ett sätt för barnen att uppleva nya miljöer. Vi åkte till Östra stranden, till platsen som kallas Lilla Köpenhamn.

Innehåll

 

Planering av tema/projekt

 

Havet

 

 

 

 

I barngruppen finns det förförståelse och intresse om havet och stranden. Det pratades om att bada och vara på stranden och detta var anledningen för att välja innehållet.

 

Innehåll:

 

Hur jobbar vi?

 

Värdegrund, lek, matematik, språk och kommunikation, IT, skapande, naturvetenskap och teknik, nya frågeställningar, oväntade nya idéer, rörelse (dans, yoga och meditation)

 

Genomförande

 

Vi ska använda oss av InPrint bilder och TAKK för att lära in ord och begrepp, så att barnen kan samtala om miljön. Centrala termer och begrep är i detta sammanhang: havet, himmel, sand, strand, fiskar, manet, fiskmås, soptunna, tång mm.

 

Vi har tänkt att återskapa strandmiljön med föremål som barnen samlade på men också dyka ned i havet för att barns intresse kretsar kring olika typer av havsvarelser som hajar, fiskar, maneter, bläckfiskar, krabbor, osv.

 

Vi har gjort om sånger på kända barnvisor där vi bl.a. har herr Haj sången.

 

Diskutera med barnen hur ska vi förhålla oss till naturen, göra barnen medvetna om miljön; vad är naturligt på stranden och i havet och vad är skräp.

 

Programmera vår robot så att den tar sig till en specifik plats och undvika fällor.

 

Bilderna ska såklart ha stranden och havet som tema.

 

Vi ska leka yoga-saga lite längre in i projektet när orden sitter så att berättelsen blir barnets. Under hela vårt projekt är barnen med och utvecklar vårt tema och lärande som är alltid underförstått på Humlan.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18