Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2019-10-10 08:38 i Olof Persgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
I förskolans utbildning ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet. Personalen i förskolan ska arbeta för att barnen ska känna en tilltro till sin förmåga, och vi vill att de ska uppleva att de både vill, vågar och kan utforska och lära sig mer om sig själva och sin omvärld. På så sätt hoppas vi främja ett livslångt lärande!

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen består av barn i åldrarna ett till tre år. Då barnen är yngre utgör omsorg en stor del av dagen på förskolan, och vi kan se att även mycket lärande och utveckling sker i dessa situationer om vi låter barnen vara aktiva och delaktiga i momenten. Vi ser därför att vi kan fortsätta utveckla detta arbetssätt. Barnen visar stor nyfikenhet kring sin omvärld och det som sker på förskolan och uppmärksammar oss på olika saker som fångar dem i vardagen. Vi pedagoger ges därför dagligen många möjligheter att utmana barnen vidare i deras olika läroprocesser. Barnen visar intresse för olika saker och tillägnar sig kunskap på olika sätt. Vi behöver därför ge dem möjlighet att utforska olika fenomen på olika sätt, för att lyckas fånga alla barn.

Mål

I förskolans utbildning ska omsorg, utveckling och lärande utgöra en helhet. Vårt mål är att barnen under sin tid i förskolan ska:

- utvecklas i sin identitet och känna tilltro till sin förmåga att erövra nya färdigheter.

- ges en ökad förståelse för andra människor och för sin omvärld genom att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet, fantasi, motorik/kroppsuppfattning, sitt språk samt sin skapande, matematiska och naturvetenskapliga/tekniska förmåga.

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att arbeta för att uppnå ovanstående mål genom att:

- möta barnen där de befinner sig just nu utvecklings- och kunskapsmässigt och därifrån utmana dem vidare med hjälp av exempelvis frågor eller ytterligare material.

- planera för undervisning utifrån de olika kunskapsmål som lyfts fram i läroplanen och utifrån barnens intressen och behov.

- erbjuda barnen olika sätt att uttrycka sig och kommunicera på då vi alla lär på olika sätt. Detta kan exempelvis ske med hjälp av musik, drama, dans, bild, lek och samtal.

- låta leken vara en central del av utbildningens innehåll då denna främjar barns utveckling och lärande.

- låta omsorg och lärande gå hand i hand genom att se och ta tillvara på de lärandesituationer som uppstår i omsorgssituationerna.

- skapa en tillåtande miljö där barnen tillåts pröva och utforska på sina egna villkor.

- dela in barnen i mindre grupper för att lättare kunna se varje enskilt barns utveckling och lärande.

- arbeta för att skapa en trygg grupp med trygga barn som vågar ta steget och utforska sin omvärld.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: