👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Yrken

Skapad 2019-10-10 08:56 i Elinebergsskolan Helsingborg
Vad är ett yrke? Vad finns det för olika yrken? Vad vill du bli när du blir stor? Vad behöver man kunna då?
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Funderar du ibland över vad du ska arbeta med när du blir stor? I vårt samhälle har alla yrken olika uppgifter och alla spelar på olika sätt en viktig roll för att ett samhälle ska fungera. Nu ska vi lära oss mer om yrken.

Innehåll

Syfte - förmågor som tränas

Enligt läroplanen ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Du ska få träna din förmåga att beskriva och berätta samt använda begrepp som har med yrken att göra.

Mål

Du ska: 

 • veta vad ett yrke är
 • kunna ge exempel på några olika yrken
 • berätta om ditt drömyrke
 • kunna söka information om yrken och formulera och besvara frågor om yrken

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • tillsammans med klassen göra en tankekarta över alla yrken vi kommer på.
 • titta på korta filmer från olika yrken
 • skriva om och beskriva ett yrke

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa mig vad du lärt dig genom att:
- Rita och skriva om ett yrke.
- Delta i gemensamma diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3