Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta matematiken

Skapad 2019-10-10 09:46 i Parkskolan Ludvika
Grundskola F Matematik
Hitta matematiken - Nationellt kartläggningsmaterial i matematiskt tänkande i förskoleklass består utav fyra olika aktiviteter som tar sin utgångspunkt i syfte, förmågor och centralt innehåll för förskoleklassen.

Innehåll

Kartläggning

Kartläggningen och utvärdering gör vi med hjälp av Skolverkets material "Hitta matematiken". Kartläggningen görs inom områdena

* Mönster

* Tärningsspel

* Sanden/riset

* Lekparken

Aktiviteterna är utformade så att varje elev, på ett lekfullt sätt, ska få möjlighet att visa sitt kunnande som är av betydelse för utvecklingen av matematiskt tänkande. 

Aktiviteterna ger  läraren en möjlighet att kartlägga hur eleven:

- visar nyfikenhet och intresse 

- prövar och använder olika idéer

- kommunicerar och resonerar utifrån matematiska begrepp.

Syfte

Olika observationspunkter tydliggör vad läraren ska uppmärksamma under de olika aktiviteterna för att kunna identifiera de elever som kan vara i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar. Här blir elevens styrkor och utvecklingsområden synliga och detta ger stöd för lärarens planering av den fortsatta undervisningen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
    Gr lgr11  -
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
    Gr lgr11  -
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: