Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA SKRIVA 3 ÅK6

Skapad 2019-10-10 10:20 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Träna läsning och läsförståelse.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
Skriva faktatext

Innehåll

Du ska träna på att leta upp fakta om ett ämne.

Du ska träna på att sortera ut viktig fakta om ett ämne.

Du ska träna på att sammanställa de fakta du letat upp och sorterat ut i en faktatext så att de blir tydligt att läsa.

Du ska träna på att ge respons på dina kamraters texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
SVA SKRIVA 3 ÅK6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Leta och sortera ut fakta
Du kan söka, välja och sammanställa enkla fakta.
Du kan söka, välja och sammanställa utvecklade fakta.
Du kan söka, välja och sammanställa välutvecklade fakta.
Sammanställa fakta
Du kan skriva en faktatext med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva en faktatext med relativt tydligt innehåll och relativt fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva en faktatext med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Ord och begrepp
Din faktatext innehåller enkla beskrivningar och egna formuleringar och vissa ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Stavning och skiljetecken
I en faktatext kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I en faktatext kan du använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I en faktatext kan du använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Kombinera bild och text
Du kan kombinera din text med bild så att innehållet blir i huvudsak tydligt och levande.
Du kan kombinera text med bild så att innehållet blir tydligt och levande.
Du kan kombinera text med bild så att innehållet blir mycket tydligt och levande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: