👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Höst

Skapad 2019-10-10 10:23 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola F Svenska NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med temahöst under de kommande veckorna. Vi kommer att prata om:  Hur förändras vädret? Vad är det som kännetecknar hösten? Vad händer på hösten med naturen? Vi kommer även att lära oss lite om det olika årstiderna.

Innehåll

Vad?

Vi kommer att lära oss om hösten, vi kommer att gå ut på olika utflykter för att titta på hur miljön och naturen har förändrat när det har blivit höst. Vi kommer att utforska förändringen och koppla det till olika estetiska uttryck, lekar och så klart genom läsning. Vi arbetar även vidare med vårt vänskapstema som vi backar in i vårt höstteam. Vi kommer att kolla på olika filmer om höst och ha olika samtal om vad som händer när det blir höst. 

Varför? 

Eleverna ska få prova utveckla idéer och lösa olika problem i alla miljöer, både inne och ute. Det ska kunna kommunicera och koppla sina erfarenheter till olika miljöer samt lära sig om olika årstider genom en sociala sammanhang. Det ska kunna utforska naturen både när det är varmt men även när hösten och vinter börja närmar sig för att skapa en större förståelse för vår natur samt hur man ska agera när det blir kallare ut. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -