Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi åk 8 ht -19

Skapad 2019-10-10 10:36 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Kemi
. .

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå hur kol och olika kolföreningar är uppbyggda, vilka egenskaper de har samt hur de påverkar miljön. 
Du ska också kunna genomföra systematiska undersökningar.

Innehåll

Arbetsområdet behandlar grundämnet kol, ämnesgrupperna kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar. Det handlar också om fossila bränslen och förbränning av kol.

Vi kommer att arbeta med innehåll från Kemi Spektrum kap 7 och kap 10.

Exempel på begrepp:

Diamant, grafit, amorft kol, fullerener, organisk kemi, oorganisk kemi, bindning, molekylformel, strukturformel, molekylmodell, kolväte, alkaner, enkelbindning, isomer, mättade kolväten, omättade kolväten, alkener, dubbelbindning, alkyner, trippelbindning, alkoholer, OH-grupp, organiska syror, COOH-grupp, estrar, fossila bränslen, koldioxid, växthuseffekten, förnybara energikällor, biobränslen mm.

Genomförande

Du kommer att arbeta enskilt och i par. Du kommer att lyssna på genomgångar, göra olika övningsuppgifter och genomföra laborationer. Du kommer också att läsa tidningsartiklar och diskutera miljöproblem. 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper under lektioner, laborationer och skriftliga prov.

Elevinflytande

Inför arbetsområdet får du möjlighet att diskutera dina förkunskaper. Du får också välja när vi arbetar med artiklar och information i media.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömningen gäller kemi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Kemi
Förmågan att beskriva och förklara kemiska samband.
Du har grundläggande kunskaper om hur kolatomen och kolföreningar är uppbyggda och vilka egenskaper de har. Du visar hur dessa hör ihop med viss användning av begrepp och modeller. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av kemikalier och fossila bränslen påverkar miljön.
Du har goda kunskaper om hur kolatomen och kolföreningar är uppbyggda och vilka egenskaper de har. Du visar hur dessa hör ihop med relativt god användning av begrepp och modeller. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av kemikalier och fossila bränslen påverkar miljön. .
Du har mycket goda kunskaper om hur kolatomen och kolföreningar uppbyggda och vilka egenskaper de har. Du visar hur dessa hör ihop med god användning av begrepp och modeller. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av kemikalier och fossila bränslen påverkar miljön och hälsan.
Kemi
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang kring metodernas lämplighet.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du för utvecklade resonemang kring metodernas lämplighet.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du för välutvecklade resonemang kring metodernas lämplighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: