Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö sv 8H Prinsessan och mördaren

Skapad 2019-10-10 10:47 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Under det här arbetsområdet kommer vi jobba med boken "Prinsessan och mördaren" av Magnus Nordin. Vi kommer jobba både med tema deckare samt titta på och skriva reportage.

Innehåll

 

Innehåll:

 

 

 

Vecka

Måndagar

Torsdagar

Fredagar

39

 

Intro bok.

Läsgrupper.

 

40

Tyst läsning till s. 64

Läsförståelsefrågor

 

 

 Tyst läsning samt frågor.

 

Läxa till fredag: Läsa till s. 64

Boksamtal.

 

Genomgång av hur det går till. Sedan genomförande i mindre grupper.

41

Samtalsdag, ingen lektion.

 

 

De olika personerna i boken. Forskning samt presentation i grupp.

Läsgrupper.

 

Gemensamt svara på frågor till de kapitel ni läser.

42

Tyst läsning samt läsförståelse.

Genomgång av läsförståelsefrågorna.

 

Tyst läsning till s. 122 (läxa till fredag)

Boksamtal.

43

Högläsning kapitel 17.

Vad får vi reda på? Vem kan det handla om?

 

Läsgrupper.

Tyst läsning samt läsförståelse.

Vi jobbar med genren deckare. Hur passar boken in? Vad kan vi förvänta oss av fortsättningen?

 

Läxa till måndag v. 45: Läs till s. 163

44

Höstlov

45

Vad tror ni kommer hända nu? Vad kommer inte hända? Diskussion i smågrupper samt helklass.

 

Vi läser nästa kapitel högt tillsammans.

 

Läsgrupper.

Tyst läsning till s. 200.

 

Skriv tre läsloggar.

 

Läxa till fredag: Läs till s. 200

Skriv ett eget slut.

 

Hur skulle boken sluta om du själv fick bestämma? Tänk på att alla trådar ska gå ihop.  

 

 

46

Tyst läsning. Skriv två diskussionsfrågor med tillhörande följdfrågor.

 

Läxa till torsdag: Läs ut boken samt skriv klart frågorna.

Boksamtal.

Vi går igenom reportage. Vad är det? Vad innehåller det?

 

Ni ska skriva ett reportage om något i boken. Ni kan välja om ni vill fokusera på mordet eller göra ett personporträtt eller en studie i staden.

 

47

Skriva och jobba med reportage.

 

Miljöbeskrivningar. Vi går ut och hittar inspiration. Ta på dig varma kläder!!

Skriva och inlämning.

 

 

Arbetsform: Vi kommer att jobba med högläsning samt tyst läsning. Vi kommer diskutera boken under läsandets gång och titta närmare på karaktärerna och handlingen ur ett genre-perspektiv. Ni kommer även få läsa och skriva ett reportage. 

 

Litteratur: Boken "Prinsessan och mördaren" samt utdrag ur "Fixa texten". 

 

Bedömning: Jag kommer bedöma ert deltagande samt utförande under gruppdiskussionerna samt ert reportage. 

 

Mål: Målet med detta arbetsområde är att ni ska få en bättre genrekunskap, träna din läsförståelse samt lära dig att behärska texttypen reportage. 

 

Uppgifter

  • Läsförståelse

Matriser

Sv
Åsö svenska reportage

E
C
A
Genrekorrekthet och språkbruk.
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Du har skrivit ett reportage som till viss del innehållet de element som är genretypiska, som presens, gestaltningar och en närvarande berättare. Du har en del stavfel eller språkbrister inom styckesindelning, särskrivning, kommatering eller meningsbyggnad. Det stör dock inte förståelsen eller flytet.
Du har skrivit ett reportage som till stor del innehållet de element som är genretypiska, som presens, gestaltningar och en närvarande berättare. Du har enstaka stavfel eller språkbrister inom styckesindelning, särskrivning, kommatering eller meningsbyggnad. Det stör dock inte förståelsen eller flytet.
Du har skrivit ett reportage som innehållet de element som är genretypiska, som presens, gestaltningar och en närvarande berättare, samt en tydlig och relevant rubrik och ingress. Du har få stavfel eller språkbrister inom styckesindelning, särskrivning, kommatering eller meningsbyggnad. Det stör dock inte förståelsen eller flytet.
Flyt och uppbyggnad
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Du har ett visst flyt i din berättelse och det är relativt enkelt för läsaren att hänga med i berättelsen. Läsaren får vissa bilder i huvudet.
Du har flyt i din berättelse och det är enkelt för läsaren att hänga med i berättelsen. Du har med gestaltningar som gör det lätt för läsaren att få bilder i huvudet.
Du har ett bra flyt i din berättelse och det är lätt för läsaren att läsa och förstå, utan att gå tillbaka i texten och läsa om olika delar. Du har naturligt med gestaltningar som inte stör flytet utan tillför liv i berättelsen.
Läsförståelse
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Det finns kopplingar till boken, även om du frångått berättelsen en del.
Det finns en tydlig koppling till boken.
Du har utgått från boken och jag använt den som en tydlig inspiration till ditt reportage. Det du har kommit på själv om karaktärerna har en stark och trovärdig koppling till boken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: