👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde språk

Skapad 2019-10-10 12:33 i Sagolunden Fristående förskolor
Förskola
Språket finns överallt, men hur kan vi genom att ha en större medvetenhet utveckla det och skapa en levande läskultur?

Innehåll

Med barnen 1-3,5 år har vi beslutat oss för att ha språk som vårt fokusområde. Vi kommer att använda oss av sagor i olika former. Så som, böcker, flanosagor, sagopåsar och berättande. Vårt första steg blir att titta på vår läsmiljö. Har vi en läsmiljö som bjuder in barnen till att själva kunna ta en bok och titta i? Vi har valt att utgå ifrån texten ”Läsmiljö och läsande förebilder” från Skolverkets modul ”Läsa och berätta”. Forskning säger att skyltade böcker talar för sig själva, men för att böckerna vi väljer att ”skylta med” ska dra till sig barnens nyfikenhet och uppmärksamhet krävs det av oss pedagoger att vi har tänkt igenom vilka böcker vi väljer att skylta med. Även hur vi arrangerar böckerna och att placeringen av böckerna ska vara så att barnen själva kan ta böckerna är viktigt att tänka kring. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18