Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi- Asagudar

Skapad 2019-10-10 12:43 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Vi ska lära oss om nordisk mytologi, berättelser om myter om asagudarna.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Arbetsområdet behandlar den nordiska tron under vikingatiden. Vi kommer främst att arbeta med asagudarna och de myter som berättades om dem.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Du ska få lära dig om nordisk mytologi. Du kommer att få lära dig om olika asagudar och om en del myter som man berättade. 

Mål

 • Du ska ha kunskap om de mest kända asagudarna.
 • Du ska kunna återberätta delar av någon/några kända myter såsom Skapelsen och Ragnarök.
 • Du ska kunna förklara hur vikingarna trodde att världen var uppbyggd.
 • Du ska skriva en faktatext utifrån stödord med hjälp av information i form av genomgångar, filmer etc.

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med:

 • Faktatexter utifrån stödord
 • Titta på filmer
 • Rita och berätta om asagudarna
 • Göra en gemensam bok

 

Bedömning

 • Texterna du skrivit
 • Kunskapskrav
 • Sv 2-3
   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv 2-3
   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SvA 2-3
   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • SvA 2-3
   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • SO 1-3
   Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Faktatext

Faktatexter

målet ej uppnått
har uppnått målet
har uppnått målet mer än väl
Du skriver faktatexter med relevant innehåll
Det fattas stödord och de används heller inte i rätt sammanhang.
Alla stödord används i rätt sammanhang och på ett begripligt sätt.
Alla stödord används och även relevant fakta från undervisningen har fyllt ut texten.
Du söker och hämtar information från någon anvisad källa
Informationen som står i elevtexten stämmer inte överens med ursprungstexten.
Informationen som står i elevtexten stämmer överens med ursprungstexten och återges korrekt.
Informationen stämmer väl överens med ursprungstexten och dessutom har information hämtats från flera olika källor.
Du kan stava många av de ord du använder ofta
Texten innehåller ord som stavas så att bokstäver fattas helt och stavar fel på vanliga småord som används ofta.
De flesta ord i texten stavas korrekt.
Orden i texten är rättstavade, även ord som inte är så vanliga.
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken
Texten saknar stor bokstav och punkt på flera ställen och alla meningar är inte fullständiga.
Texten har stor bokstav och punkt nästan överallt.
Texten innehåller stor bokstav och punkt överallt och även kommatecken på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: