Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dari

Skapad 2019-10-10 13:10 i CFL - Centrum för flerspråkigt lärande Härryda
Grundskola F Modersmål
Under höstterminen kommer vi att arbeta med tema kärlek där vi kommer att gå genom vad kärlek är, hur den kan uttryckas och vilken betydelse den har för varje individ? Vi kommer också beröra andra område som typ kärlek, kärlek till familj, medmänniskor, djur och icke-levande. Vi kommer att arbeta med bland annat texter, begrepp, bilder och böcker. Målet med undervisning är att eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa och förstå olika text, kunna resonera kring ämne, skriva ord, meningar och översätta de från Dari till Svenska och vise versa.

Innehåll

Innehåll

 vad vi arbetar med?

Vi över på att läsa korta meningar, skriva, utalla bokstäver översätta ord och meningar på svenska.

Så här kommer vi att arbete

Vi läser bokstäver korta texter , skriver av träner på ord och stavning bygger meningar muntligt. 

Så här kan du visa dina kunskaper

Du ska träna på bokstäver och hitta nya ord som innhåler samma bokstav. 

arbeta aktiv på lektionerna .

 

Syfte

 • Att kunna läsa och skriva ord och meningar 
 • Att kunna muntlig återberätta och reflektera texter  
 • Att öka sin förmåga att reflektera, diskutera och sammanfatta olika texter
 • Att kunna beskriva bilder med egna ord på både Dari och Svenska 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål

Jag ska kunna!
Läsa med flyt
Jag kan läsa texter som handlar om saker jag känner till med bra flyt.
Läsförståelse
Jag har bra läsförståelse. Jag gör utvecklade sammanfattningar av innehållet.
Resonera om budskap
Jag kan diskutera tydliga budskap i texter på ett utvecklat sätt.
Skrift
Jag kan skriva utvecklade texter med varierat språk.
Samtala
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Berätta
Jag har ett bra ordförråd som jag använder när jag pratar på ett utvecklat sätt med andra om saker jag känner till.
Fråga och framföra åsikter
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Resonera
Jag kan diskutera på ett utvecklat sätt likheter och skillnader mellan hur man skriver på mitt modersmål och på svenska.
Beskriva
Jag kan beskriva på ett utvecklat sätt saker som jag tycker är viktiga och som hör ihop med mitt modersmål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: