👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 4

Skapad 2019-10-10 13:42 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 9 Matematik
När du är klar med detta arbetsområdet ska du känna dig säkrare på: * att känna till hur man mätte förr * att kunna mäta och rita sträckor * att kunna uppskatta och mäta längd * att kunna växla mellan olika längdenheter * att känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt * att kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått * att kunna räkna ut figurers omkrets

Innehåll


Geometri Matteborgen 4A sid 68- 99

V 43-46


V 43. 

 1. Vi går igenom sid 70 tillsammans muntligt.
 2. Räkna sid 71-73
 3. Lämna in för rättning
 4. Arbeta med blått (sid 86-88 ) eller rött spår (sid 91-96 )
 5. Lämna in för rättning

V 44. LOV


V 45.

 1. Räkna sid 74-77
 2. Lämna in för rättning
 3. Arbeta med blått (sid 86-88) eller rött spår (sid 91-96 )
 4. Lämna in för rättning

V 46. 

 1. Räkna sid 78- 79 samt 82-83
 2. Lämna in för rättning
 3. Gör diagnosen (sid 85) i din provbok 
 4. Arbeta med blått (sid 86-90) eller rött spår (sid 91-96 )
 5. Lämna in för rättning


Tänk på!

 • Sätt in planeringen i din mattebok.
 • Använd linjal, blyertspenna och sudda om det blir fel.
 • Skriv siffrorna i rutorna.
 • Läs uppgifterna noga.
 • Gör alltid diagnosen i din provbok
 • Är du osäker? Fråga gärna din lärare eller en kompis.
 • Det är inte snabbt som gäller utan det viktigaste är att du förstår uppgiften. 
 • 👊 Bra jobbat!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6