Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektricitet

Skapad 2019-10-10 13:55 i Emanuelskolan Sjöbo
Fysik: Magnetism/Elektricitet åk 5 2016
Grundskola 5 Fysik
Vi kommer arbeta med elektricitet och magnetism under hösten, fram till jul.

Innehåll

 

Konkreta mål

* Du skall kunna vara med och diskutera under lektionerna.

* Du skall kunna genomföra enkla laborationer, samt ställa en hypotes.

* Du skall vara aktiv (och dokumentera) under lektionerna.

* Du skall kunna beskriva, utveckla och förklara naturvetenskapliga fenomen. T ex jordens magnetfält.

 

Bedömning

Du kommer visa att du kan detta genom att:

* Skriva labbrapporter.

* Deltagande i laborationer.

* Delta i gruppdiskussioner.

 

Arbetssätt

* Filmer

* Inläsning av text

* Gemensamma genomgångar.

* Laborationer

* Dokumentation i text och bild.

* Diskussioner

* Muntliga och skriftliga texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: