👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novelltema

Skapad 2019-10-10 14:39 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under detta moment kommer vi att arbeta med att läsa, analysera, skriva och bearbeta noveller. Syftet med detta är att ni, enligt Lgr11, ska ges möjlighet att ”utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter” och ”utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.” Ni ska också genom undervisningen utveckla era förmågor att: · formulera er och kommunicera i tal och skrift, · läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, · anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll

Period:

Vecka 41–49

 

Arbetssätt:  

·        Vi kommer diskutera novellen som litterär genre samt dess kännetecken.

·        Vi kommer att läsa noveller från olika tider.

·        Vi kommer att analysera noveller utifrån tema, miljö, personbeskrivningar, budskap.

·        Vi kommer att bearbeta en novell och skriva om den ur olika perspektiv.

·        Vi kommer att arbeta med egna utkast i responsgrupper.

 

Mål:

Efter avslutat moment ska du:

·        Kunna urskilja olika novellers budskap, tema och motiv

·        Ha kommit i kontakt med noveller från olika tider

·        Kunna skriva en novell utifrån den litterära genrens typiska uppbyggnad och språkliga drag

·        Ha tränat dig på att ge och ta emot respons i responsgrupper

·        Kunna bearbeta din text genom att göra aktiva val i skrivprocessen

 

Utvärderingsformer:

·        Löpande bedömning

·        Analys- och reflektionsfrågor

·        Muntlig presentation

·        Individuell skrivuppgift

 

Preliminär lektionsplanering:

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9