👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FIGHT CLUB

Skapad 2019-10-10 14:43 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Psykologi
Psykodynamiska perspektivet

Innehåll

 • Nyckel ord:
  Dynamiskt
  Allt har en orsak
  Libido
  Drifter
  Medvetet/omedvetet
  Detet/jaget/överjaget
  Utvecklingsfaser
  Försvarmekanismer

Uppgifter

 • FIGHT CLUB

Matriser

Psk
FIGHT CLUB

ANALYS AV FIGHT CLUB PSYKODYNAMISKT

E
D
C
B
A
Persepktivet
Redogör översiktligt för delar av det psykodynamiska perspektivet genom att tolka ett fåtal mänskliga beteenden, känslor och tankar från olika skeenden i filmen ur ett psykodynamiskt perspektiv.
Hela E delar av C.
Redogör utförligt för större delar av det psykodynamiska perspektivet. Visar förmåga att utförligt kunna reflektera och tolka mänskliga beteenden, känslor och tankar från olika skeenden i filmen ur ett psykodynamiskt perspektiv.
Hela C delar av A.
Redogör utförligt och nyanserat för det psykodynamiska perspektivet. Visar förmåga att utförligt och nyanserat kunna reflektera och tolka mänskliga beteenden, känslor och tankar från olika skeenden i filmen ur ett psykodynamiskt perspektiv på ett mer komplext plan. .
Begreppsanvändning
Du använder några psykodynamiska begrepp korrekt
Hela E delar av C.
Använder till övervägande del relevanta begrepp.
Hela C delar av A.
Använder genomgående relevanta begrepp.