Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sofia skolas planering Träslöjd Åk 6

Skapad 2019-10-10 14:55 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Voltande figurer

Innehåll

 

Uppgift

Du ska tillverka en figur som kan göra volter. Du ska tänka på att ge din figur ett ansiktsuttryck; glad, ledsen, förvånad osv. Efter avslutat arbete, i mån av tid, har du chans att välja ett eget arbete där du har möjlighet att tänka på det du behöver utveckla vidare för att uppnå dina kunskapsmål.

 

 Du ska utveckla din förmåga att:

- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

- tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

Central innehåll

 Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

 Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska         beräkningar.

 Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

 

Bedömning

 hur du framställer och visar dina idéer,

 kvalitéten och funktion på din uppgift,

 hur du gör dina övervägningar och val,

 hur du löser eventuella hinder/problem under arbetets gång,

 hur du dokumenterar och värderar arbetet genom att använda slöjdspecifika begrepp.

 

 Kunskapskrav 

E

C

A

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet

utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Under arbetsprocessen

bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ son leder framåt.

Under arbetsprocessen

formulerar och väljer

eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen 

formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade

omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade

omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: