Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2019-10-10 15:06 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Ett temaarbete kring rymden i klass 2.
Grundskola 2 Bild NO (år 1-3) Svenska
Rymden - vad är det för något spännande?

Innehåll

 

Mål

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • namnge några av planeterna i vårt solsystemet och vår närmaste stjärna solen.
 • berätta om månen och dess olika faser.
 • visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • förklara varför det finns årstider.
 • förklara varför vi har dag och natt.
 • känna till den egna stjärnbilden.
 • förklara vad Big Bang är.
 • skriva enkla faktatexter med ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

Undervisningen

Du kommer att:

 • titta på filmer.
 • läsa/lyssna på faktatexter.
 • göra gemensamma tankekartor.
 • skapa en egen rymdbok där du bl a väljer att ha med något som du vill fördjupa dig i.
 • arbeta enskilt och i grupp.
 • ha diskussioner i helklass.

Bedömning

Vi kommer att titta på din delaktighet under arbetets gång. Du kommer att få svara på frågor både muntligt och skriftligt.

Elevinflytande och delaktighet

 • Genom utvärderingar få vara med och påverka framtida arbetssätt.
 • Diskutera lärstilar och ge förslag på hur de lär sig bäst.
 • Vara delaktiga i sitt lärande genom att själva få vara med och styra vad de själva känner att de behöver arbeta vidare med.

Dokumentation/Utvärdering:

 • Ditt arbete enskilt och i grupp dokumenteras i din rymdbok, genom praktiskt arbete och på arbetsblad.
 • Utvärdering och uppföljning sker löpande och efter avslutat arbetsområde. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: