Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckan, HT19/VT 20 - Projekt (Estetiskt)

Skapad 2019-10-10 15:25 i Förskolan Pärlan Förskolor
Förskola
Projekt

Innehåll

 

 

Var är vi? 

v.42-43

Arbetslaget tycker att avdelningen ska gå över till ett nytt projekt. Nu har vi kommit in i våra grupper och ser vad barnen är intresserade av och vad vi vill bygga vidare på. Vi har sett att barnen är intresserade av att måla, teckna, dansa och spela teater. Det här har gjort att vi har påbörjat ett estetiskt projekt. 

Hela barngruppen har besökt biblioteket. Där pratade vi om känslor och att dela med sig under en dramatiserad sagostund. Barnen fick vara med och spela teater utifrån boken "Lilla Björns stora tröja" av David Bedford. 

Hösten har gett inspiration till skapande med olika färger och löv. När vi har varit i skogen har vi tagit med oss löv, kottar och grenar m.m. som vi kan pyssla med. 5-årsgruppen har gjort en skogssaga. Barnen fotade på en promenad i naturen. Barnen samlade in material när de var i skogen och skapade figurer och en miljö till sagan. 

Grupperna har gjort lövstämplar av lera som användes till att göra lövmålningar. Barnen valde en tapet som bakgrund. Dessa sitter uppe på avdelningen där vi har en Vernissage-vägg. Till de här målningarna använde vi vattenfärg. Vi vill testa och använda oss av olika material och tekniker. 

Några barn har även testat att teckna med kol. Barnen la löv på ett papper och använde kol för att markera lövets konturer. Därefter tittade vi på hur lövet ser ut inuti. Vi kunde se streck och mönster i dem. Vi testar att teckna "hårt och mjukt" med kolet. 

 

v.44-47

Förskolan har haft en ljusfest (v.44). Till ljusfesten förberedde barnen med kol-teckningar som vi satte upp i ateljén. Änglar och ljus skapades med hjälp av mallar som barnen fick använda för att göra tavlor. Vi fortsätter att skapa med kol. 

Barnen har testat flytande akvarellfärg. Barnen valde färger och droppade dem på ett papper. De använde sugrör för att blåsa ut färgerna. 

Vi har presenterat olika tekniker (målarfärg, kol och akvarellfärg). Pedagogerna ser att barnen upptäcker olika saker utifrån aktiviteterna, så som färglära, stämpelteknik, kolets möjligheter (hårt, mjukt). Flera barn uttrycker att de vill testa teknikerna igen. 

Till vår planerade vernissage för föräldrarna tänker vi att barnen ska få reflektera över de olika teknikerna. Reflektionerna kommer att finnas på vernissagen för föräldrarna att ta del av.  

 

v.48-51

Vi har haft vernissage i ateljén. Barnen visade föräldrarna sina teckningar och målningar. Barnens tankar och reflektioner var även uppsatta. Föräldrarna kunde köpa barnens tavlor och därmed skänkta en peng till vårt fadderbarn. 

Vi har även en utställning på biblioteket med konstverken som barnen gjort. Barnen fick välja en teknik (av det vi gjort tidigare) som sedan skulle vara med på utställningen. 

I ett av avdelningens fönster har vi haft en advents-lucka. Barnen gjorde bland annat änglar, herdar och får av olika material.

5-årsgruppen har gjort krubbor av äggkartonger och även varit med i ett Julspel, där de spelade teater.

Under vårterminen kommer vi komma igång med en ny teater som utgår från "De mäktiga fem"-böckerna av Mattias Blomfeldth. Där kommer vi att få möta olika verktyg (Spiken, Skruven och Hjulet m.fl.). De nya vännerna från teatern kommer att ge avdelningen uppdrag och där kommer vi få in mer teknik i vårt estetiska projekt. 

 

v.1-4

Vi har kommit igång med ett bokstavs-tema, då vi ser att barnen är intresserade av bokstäver och ord. Med bokstäver i fokus, kommer vi hitta ord, namn, sjunga sånger och leka oss fram för att förstå vitsen med skriftspråket. Barnen har redan börjat forma de bokstäver som de vill göra med lera.

"Majas alfabet" av Lena Anderson används i projektet där vi lär oss bokstäver genom sånger om olika träd och växter. 

 

Nästa vecka kommer första teatern ("De mäktiga fem") igång. Detta är en gemensam teater för alla avdelningar. Vi kommer att få ett teknik-uppdrag av vännerna från teatern. Det här tar Snäckan med i skapandet och vårt estetiska projekt. 

 

v 16-20.

- Vi fortsätter med bokstavssamlingar, 1 varje vecka där vi fokuserar på bokstavsljuden och skriftspråket. 

- Utifrån teatern utforskar vi skruven dels med hjälp av en stor skruv som Susanne skapar, samt muttrar. Sen kommer barnen också få möta skruven, spiken och andra material i skapandet av tekniktavla, inför vårfesten. De kommer få möta olika material och olika verktyg. 

- Vi har fått från äventyrsstigen att skapa stentroll som sedan ska få flytta ut i skogen. Barnen kommer få måla ett troll var. 

- Gå till äventyrsstigen och se vad som har hänt i formandet av stigen. 

Vart ska vi?

Mål (i fokus)

- fantasi och föreställningsförmåga,

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

- förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

-förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

(Lpfö 18)

Hur gör vi?

 • Barnens intresse/fantasi leder projektet vidare
 • Tecknar, målar, skapar med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 • Dokumentation sker genom att använda avdelningens Ipads, genom väggdokumentation, blogginlägg och lärloggar. 

 

Hur blev det?

v.42-43

Hela barngruppen besökte biblioteket. Där pratade vi om känslor och att dela med sig under en dramatiserad sagostund. Barnen fick vara med och spela teater utifrån boken "Lilla Björns stora tröja" av David Bedford. De flesta ville vara med och spela teater, medan några tittade på. Detta skulle vi kunna göra även på avdelningen så att barnen har möjlighet att testa igen. De barn som inte ville testa kan våga spela teater när de har sett hur det går till. Boken har vi lånat och tagit med till avdelningen. 

Barnen har gjort lövstämplar av lera som användes till att göra lövmålningar. Barnen valde en tapet som bakgrund. Dessa sitter uppe på avdelningen där vi har en Vernissage-vägg. Till de här målningarna använde vi vattenfärg. Vi vill fortsätta testa och använda oss av olika material och tekniker. 

5-årsgruppen har gjort en skogssaga. Barnen samlade in material i skogen och skapade figurer och en miljö till sagan. Barnen fantiserade och gjorde en saga tillsammans. De använde varandras figurer och utvecklade sagan. Det blev lättare och lättare. De använde sig av både fotografierna som de tagit och materialet de samlat in.

Några barn har även testat att teckna med kol. Barnen la löv på ett papper och använde kol för att markera lövets konturer. Därefter tittade vi på hur lövet ser ut inuti. Vi kunde se streck och mönster i dem. Vi testar att teckna "hårt och mjukt" med kolet. Till nästa vecka kommer vi att göra teckningar/tavlor till Ljusfesten. Barnen ska få göra tavlor med änglar och ljus.

 

v.44-47

Till ljusfesten förberedde barnen med kol-teckningar som vi satte upp i ateljén. Änglar och ljus skapades med hjälp av mallar som barnen fick använda för att göra tavlor. Flera av barnen önskade att få göra fler teckningar med kol. Vi fortsätter att skapa med kol. 

Barnen har testat flytande akvarellfärg. Barnen valde färger och droppade dem på ett papper. De använde sugrör för att blåsa ut färgerna. Barnen reflekterade över att det bara såg svart ut från början, men att färgerna sedan "visade sig" när de blåste på dropparna.

Vi har presenterat olika tekniker (målarfärg, kol och akvarellfärg). Pedagogerna ser att barnen upptäcker olika saker utifrån aktiviteterna, så som färglära, stämpelteknik, kolets möjligheter (hårt, mjukt). Flera barn uttrycker att de vill testa teknikerna igen, vilket vi tänker att de ska få göra. 

Alla olika tekniker kommer att visas på en vernissage. Barnen har gjort en välkomstskylt till föräldrarna. 

 

V. 48-51

Vernissagen blev lyckad då barnen själva fick visa sin föräldrar vad de hade gjort och skapat, samt vad de hade uttryckt för sitt alster. Vi ordnade vernissagen i ateljén vilket gjorde att det blev något extra för barnen. 

Alster till biblioteken fick barnen göra utifrån vilken teknik de ville göra igen. De uppskattade att se sitt alster på biblioteket när vi var där för att låna böcker. 

V 1-16

Vi har fokuserat att ha en bokstavssamling en gång i veckan vilket vi har märkt gett ringar på vattnet då barnen uppmärksammar bokstäver och bokstavsljud under flera gånger under dagen. Vi märker också barnen är intresserad av skriftspråket och bokstäver när vi läser böcker och att barnen själva efter ommöblering i miljön sitter själva och "läser" och tittar i böcker. 

Teatern har varit med hjulet som fokus, vi fick i uppgift att tillsammans utforska och undersöka hjulets användingsområde. Det blev ett stort projekt med skapande av både bilar, husbilar, vagnar etc som har hjul. Begrepp som barnen fick möta var hjul och hjulaxel. 

Vi har också börjat plantera för växter till vårfesten.  Teatern har fått skjutas upp pga Covid-19. Kommer att vara nu v 16. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: