👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 1-3 fritids

Skapad 2019-10-10 17:41 i Riala fritidshem Norrtälje
LPP Bild år 1-3
Grundskola F – 3 Bild
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur

bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av

visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan eleverna utveckla sin kreativitet och bilskapande förmåga.I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Centralt innehåll

Du skall utveckla din förmåga att:

 • delta i olika slags övningar och bildskapande själv och tillsammans med andra.
 • uttrycka dig med fantasi och personlighet när du skapar.
 • förstå att man kan uttrycka sig på olika sätt när man skapar.

Lgr 11: centralt innehåll

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

 • blanda färg och träna färglära.
 • skapa olika slags bilder och använda olika tekniker och material som vattenfärger,vaxkritor,flaskfärg,kolpennor och klippa och klistra.
 • skapa bilder som passar till tema och egna berättelser och ge uttryck för sina känslor.
 • använda material som gips och lera.
 • skapa ensam och tillsammans med andra.

 

B

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl