👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen åk 2

Skapad 2019-10-10 20:17 i Jörlandaskolan Stenungsund
Planering för att lära oss om skogen.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss om olika träd och vilka djur och växter som finns i skogen. Samt att samarbeta och ha utelektioner.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 • Vi ska lära oss om olika sorters träd, barr- och lövträd.
 • Vi ska lära oss att känna igen de vanligaste trädsorterna i skogen.
 • Vi ska lära oss om vad som finns på marken i skogen.
 • Vi ska lära oss om vilka djur som finns i skogen.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

 • Din förmåga att känna igen olika sorters träd och växter i skogen.
 • Din förmåga att berätta om några djur som lever i skogen

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Vi går kontinuerligt på utflykt till skogen.
 • Vi lär oss om olika sorters träd.
 • Vi undersöker marken i skogen.
 • Vi lär oss om olika djur som lever i skogen.

Tidsplan: läsåret 2019/2020

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3